I dag öppnar idrottshallarna igen

Folktomt i Högsätra ishall, men snart kan det bli mer liv i luckan här.
Lidingö17 maj 2021 kl 05.06

Från och med idag, den 17 maj, planerar Lidingö att öppna alla idrottsanläggningar för samtliga åldrar, det vill säga även personer födda 2001 och tidigare.

Ishallar, inomhus- och utomhusanläggningar samt simhall kommer att öppnas. Öppningen kommer att ske successivt under de kommande veckorna för att säkerställa en säker anpassning av anläggningarna. Staden kommer även att öppna för privata bokningar igen.

– Äntligen kan vi börja öppna verksamheterna. Det är ett betydelsefullt besked för att minimera de negativa konsekvenserna av nedstängningarna, genom att möjliggöra och stimulera till hälsofrämjande aktiviteter och meningsfull fritid för både gammal och ung, säger Filip Svanberg (M) ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Det är viktigt att fortsatt vara tydliga med att om smittläget försämras kan detta beslut komma att behöva ändras. Lidingö stad har löpande dialog med Smittskydd Stockholm.

All verksamhet som genomförs ska följa de uppmaningar och rekommendationer som tidigare kommunicerats. Några viktiga förtydliganden är att verksamhet som kan genomföras utomhus fortfarande ska göra det och att pandemilagen styr antalet personer per utrymme.

Från och med den 1 juni har regeringen beslutat att deltagartaken vid olika arrangemang kan ökas. För inomhusarrangemang ska deltagartaket som huvudregel fortsättningsvis vara åtta deltagare. Om deltagarna anvisas en sittplats kan upp till 50 deltagare tillåtas.

För arrangemang utomhus får maximalt 100 deltagare delta om de inte anvisas en sittplats. Om deltagarna har anvisad sittplats kan upp till 500 deltagare tillåtas.

En särskild begränsning införs för motionslopp och liknande idrottstävlingar, där högst 150 utövare får delta samtidigt.

Folkhälsomyndigheten kommer ha möjlighet att besluta om sänkta deltagartak regionalt. Länsstyrelserna har även fortsatt möjlighet att i enskilda fall besluta om begränsningar av evenemang om det förekommer en omfattande smittspridning.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *