Hyreslägenheter i sjöläge är inte svaret på segregationen

Debatt22 december 2021 kl 05.232

Socialdemokraternas kommunfullmäktigegrupp i Lidingö med Daniel Larson (S) i spetsen skriver i Lidingö Nyheter att Lidingö bör bygga många små hyreslägenheter snarare än villor och småhus och tar upp nybyggnadsprojektet Brädgården vid Kyrkviken som exempel. De menar vidare att Moderaternas byggpolitik skulle leda till ökad segregation.

Men sanningen är att Socialdemokraternas nationella bostadspolitik är det som hindrar människor från att äga sin bostad och göra bostadskarriär. Att nybyggda hyresrätter i sjöläge skulle minska segregationen är inget annat än en bluff. Hyrorna för dessa av S föreslagna nyproducerade hyreslägenheter skulle dessutom bli mycket höga. Hur skulle detta lösa segregationen?

Lidingö är redan en av landets mest tätbebyggda kommuner. Det är även en av Sveriges mest attraktiva kommuner som människor gärna vill flytta till. Anledningen till detta är att det här erbjuds det som många önskar sig i sin boendemiljö, nämligen grönska och småskalig bebyggelse. Att närmiljön ska förbli trivsam är något som tydligt efterfrågas av våra väljare, och Moderaterna på Lidingö har historiskt fått betala ett högt pris i form av stora väljartapp när byggpolitiken varit mer offensiv.

Själva syftet med demokrati är att människor ska kunna påverka sina liv och sin närmiljö. Som folkvalda bär vi våra väljares förtroende och vårt uppdrag är först och främst att se till Lidingöbornas intressen. Vi söker därför utveckla närmiljön med hänsyn till befintlig arkitektur och bebyggelse. Vi arbetar för en bra balans mellan att värna den historia och de unika miljöer som finns med att bygga för framtiden. Det är en fråga om samhällssyn och om människosyn.

Vi vill att Lidingös karaktär som en trygg och småskalig trädgårdsstad med mycket grönska ska bevaras. Vi vet att när människor får välja själva så vill de flesta ha sin egen täppa, goda möjligheter för hälsa och välbefinnande och ett varierat utbud av fritids- och kulturaktiviteter. Det innebär att vi måste växa med sans, så att vi inte raserar de värden som våra kommuninvånare uppskattar mest och bevarar de unika kvaliteter som i dag skapar attraktion. Vi svarar inför både nuvarande och kommande generationer.

Samtidigt är Lidingö inte färdigbebyggt, men när det väl byggs ska det ske enligt våra väljares önskemål - varsamt och i samklang med de unika kulturmiljöer som finns. Bostadsbyggande ska inte ske mot kommuninvånarnas vilja, och därför vill vi bygga vackra och idylliska hus i klassisk stil med förankring i Lidingös historia.

För att lösa segregation och bostadsproblem krävs ett nationellt grepp snarare än socialism och tvång. Det handlar om att ändra på faktorer som flyttskatt, bristande rörlighet i det befintliga beståndet, marknadshyror, amorteringskrav och regelkrångel. Som moderata kommunpolitiker värnar vi grundläggande liberalkonservativa värden som frihet, individen framför kollektivet och inte minst det kommunala självstyret och demokratin.

Lidingö styrs med en tydligt liberalkonservativ kompass. Om landet regerades på samma sätt skulle både segregation och bostadsbrist snart vara ett minne blott.

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande Lidingö
Mats Gröndahl (M), ordförande Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Lidingö
Nils-Henrik Tideberg (M), ledamot Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Lidingö
Christer Serenhov (M), ledamot Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden Lidingö samt vice ordförande för Lidingömoderaterna

Kommentarer

  1. Att äga en bostad på Lidingö har varit den bästa investeringen ända sedan 60-talet. Om vi satt oss i en hyreslägenhet i Larsberg då vi satte bo hade alla pengar gått fastighetsägaren. Kommunens fastighetsbolag gjorde samtidigt guld av sina hyresrätter. Kvarvarande hyreslägenheter har följt med den starkt ökade prisbilden på alla bostäder på Lidingö. Hyresgästerna har fastnat i en fälla och kommunen har gjort vinsten !

    Majoriteten har ingen lösning på hur kapitalsvaga skall kunna leva och bo på Lidingö. De pekar istället finger åt andra kommuner och de som aldrig får möjligheten att göra bostadskarriär. Det är skrämmande att se hur Sverige blir alltmer tudelat. Det smärtar för oss som har ett socialt patos samtidigt som vi är lyckliga för vår borgerliga tillvaro.

  2. ”vackra och idylliska hus i klassisk stil” Jag tolkar det som att det får inte synas att huset är nybyggt utan det skall härma något äldre stilideal. I den del av Lidingö där vi bor har inte klåfingriga politiker lagt sig i hur husen skall se ut, utan det är upp till respektive husägare. Jag kan konstatera att den absoluta majoriteten av det som byggs nytt eller byggs om inte är i gammal stil utan modernt eller mycket modernt. Men det är klart, det är ju när folk själva får välja hur de vill bo…

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *