Hur vill vi bygga vårt Lidingö för framtiden – vilket Lidingö vill vi se om 10-20 år?

Debatt28 september 2023 kl 03.291

Ett hållbart Lidingö för oss som bor och verkar här, med ett blomstrande näringsliv och med hjälp av naturen.

Om vi börjar lite ”flummigt” så vill vi se ett Lidingö som är byggt för människor, för att vi ska må bra,med god hälsa, men där vi värnar om naturen så den ges möjlighet att göra sitt jobb, det vill säga rena våra vatten med våtmarker, ta hand om stora regnmassor genom grönytor, pollinera våra växter utan gifter, ta hand om koldioxid och lagra kol.

Vi vill bo i en miljö med ren luft, tillgång till rent plastfritt dricksvatten, giftfri mat och där naturen får utrymme att blomstra. Men självklart också en enkelhet i få service och kunna transportera oss, samt närproducerade varor där vi vet hur de är tillverkade. Och viktigast av allt, att vi lyckas skapa framtidstro för oss själva och våra unga.

Dessvärre utmanar vi en sådan framtid, genom vårt sätt att konsumera och producera.  Kör vi på som idag ”business as usual” skapar vi dåliga förutsättningar för oss att få tillgång till våra mest basala behov; rent vatten, näringsrik mat och ren luft att andas och ett livsdugligt klimat att leva i.

För att kunna styra utvecklingen i hållbar riktning behöver vi tänka mer övergripande när vi bygger våra samhällen, inte bara styras av ekonomiska nyckeltal, utan i ett helhetsperspektiv där vi formar våra städer utifrån ett långsiktigt hållbarhetstänk.

För det behöver vi modiga politiker, ett insiktsfullt näringsliv och principfasta konsumenter som vill stödja en hållbar utveckling. Mycket görs idag, men än så länge har vi inte lyckats böja av kurvorna i en hållbar riktning.

Omställningen måste ske tillsammans, i nära samverkan mellan våra ledande politiker, näringslivet och organisationer, samt konsumenter. Vår förhoppning är att vi kan bära med det här tankesättet genom diskussionen och arbetet med Lidingös översiktsplan.

1 Utvecklingen av Lidingö centrum och stadsdelarna

Vi skulle vilja stärka hållbarhetstänket i våra stadsdelar, dels att lokalerna är hållbart byggda eller renoverade, energimässigt hållbara, men också grönområden och mötesplatser för människor. Det måste vara lätt att återvinna, återbruka, reparera och låna.

Vi ser att man ska ha mycket få restriktioner när det gäller solceller (möjligen att de är hållbart producerade).

De natur/grönytor/strandremsor som behöver skyddas/vårdas bättre än vad som görs idag är

Våtmarker och ängsmarker, naturliga skogar, gynna biologisk mångfald och klimat är natur och grönytor som behöver skyddas/vårdas bättre än vad som görs idag.

2  Hur vill vi att näringslivet och samhällsservicen på Lidingö ska utvecklas?

Vår önskan är att näringslivet och samhällsservicen utvecklas i en miljömässigt hållbar riktning. Det är bra för företagen, naturen och oss människor. Att det sker i samverkan mellan stadens parter: politiker, näringslivet och organisationer. Att vi kan inspirera och lära av varandra. Då kommer omställningen att gå mycket snabbare.

3  Hur vill vi att kommunikationerna till/från och inom Lidingö ska utvecklas?

Satsa på självgående bilpooler, där det är superenkelt att få tag på en bil. Egenägda bilar tar mycket plats i naturen, vägar, parkeringsplatser. Att ytterligare bygga ut trafiken tar än mer utrymme från naturen och det är inte i de banorna vi behöver tänka. Vi behöver minska på andelen hårda ytor och omvandla dem till mark tillgänglig för natur, regn, djur och insekter. Utsläppsfri kommunikation, för att slippa partiklar i luften.

4  Hur vill vi att bostadsbyggandet ska utvecklas?

Hållbart byggande, solceller/värmepumpar/giftfritt med en blomstrande trädgård

Bygg ej på gröna ytor eller jordbruksmark och minska på de hårda ytorna.

5  Hur vill vi att kultur- och idrottslivet på Lidingö ska utvecklas?

Samma synpunkt här: hållbart kultur och idrottsliv, tänka på hur vi reser, hur vi värmer upp, hur vi underlättar för fler att återbruka material och utrustning och att umgås.

6  Övergripande fråga:

Vi tror att vi måste tänka hållbarhet i allt vi gör, som politiker, företagare, konsument, dvs i alla roller vi som individ har.

Det finns inga genvägar. Vi måste var och en av oss sätta oss in i problemställningen, säkerställa att det finns kompetens i utvecklingsarbetet. Integrera en ny hållbar värdegrund i våra planer om det så är en Översiktsplan, affärsplan i ett företag, eller i min egen personliga konsumtion. Lyssna till vetenskapen, följa nationella mål, EU’s green deal.

Det här är ju inget vi lyckas med över en natt, men steg för steg förflyttar vi oss i en hållbar riktning, och det är det som är det viktiga.  Men också förlita sig på att omställningen kommer att bli till det bättre för oss människor och för företagen.

Ett hållbart Lidingö
Gunilla Östberg
Helena Klangemo
Ingrid Hesser

Kommentarer

  1. Varför inte bygga gamla Lidingö sjukhus som vi kan tar röntgenbilder, en lite akut sjukhus, slipper vi åka på Lidingö bro. Om det är kris kan vi sökta oss själva.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *