Hur mycket kommunalskatt betalar Lidingöbor jämfört med Sveriges billigaste och dyraste kommun 2024? 

Lidingö10 maj 2024 kl 03.36

Bor du på Lidingö och är intresserad av att veta hur mycket du betalar i kommunalskatt jämfört med Sveriges billigaste och dyrare kommunalskatt? 

Svaret: För varje intjänad 100 kr betalar Lidingöbor 1:24 kr mer i kommunalskatt jämfört med Sveriges billigaste kommunalskatten som betalas i Österåker och 5:08 kr mindre jämfört med den dyraste kommunen Degerfors. På en svensk medianlön (cirka 410 000 kr), betalar Lidingöbor cirka 5 000 kr mer än den billigaste kommunen och sparar cirka 20 000 kr jämfört med den dyraste kommunalskatten. 

Läs vidare om: 

 • Kort fakta kring Lidingö
 • Hur kommunalskatt beräknas i Sverige
 • Kommunalskattens påverkan på samhällsekonomin
 • Hur Lidingö står sig mot andra svenska kommuner (jämförelse billigaste / dyraste kommunen)
 • Hur kommunfullmäktige styrs på Lidingö
 • Vanliga frågor kring kommunalskatten i Lidingö

Kort fakta kring Lidingö

Lidingö kommun är beläget i Stockholms län och har i nuläget cirka 48 000 invånare. Enligt Ekonomifakta ligger kommunalskatten i Lidingö på 30,22 %. Det är den sjätte lägsta kommunalskatten i Sverige. Samtidigt har Lidingö stad den femte högsta medianinkomsten i landet med 414 795 kronor. 

Så här beräknas kommunalskatten i Sverige

Kommunalskatten står idag för omkring 70 % av en kommuns inkomster, och det är staten som bestämmer vad en kommun kan beskatta kommuninvånarna för. Sveriges kommunalskatt är i genomsnitt cirka 32 %. Av dessa 32 % går 21 % primärt till kommunerna och resterande 11 % betalas ut till regionerna. Det är alltså en viktig inkomstkälla för kommunerna och det fungerar på följande vis:

 • Alla som har en förvärvsinkomst från arbete, a-kassa eller pension är skyldiga att betala kommunalskatt.
 • Österåker har lägst kommunalskatt på 28,98 %.
 • Dorotea har högst kommunalskatt på ca 35,3 %.
 • Kommunalskatten kan variera från år till år, till exempel. Lidingös skatt ökade från 29.92 % år 2023 till 30,22 % 2024. 

Sådan påverkan har kommunalskatten på samhällsekonomin

Om en kommun har en hög kommunalskatt behöver du som privatperson betala en högre marginalskatt. Det påverkar främst den som tjänar över genomsnittet och räknas som höginkomsttagare. Något som är högst relevant för Lidingö där medianinkomsten är bland de högsta i landet. Om du bor på Lidingö och vill räkna ut din årsinkomst med olika skatter hänvisar vi dig till Låneas inkomstkalkyler, specifikt om du har en ovanligare form av lön, ex, lön med provision. 

Så står sig Lidingö mot resten av Sverige

Lidingö har en av de lägsta kommunalskatterna i Sverige och är därför en attraktiv kommun för företagare och arbetare, vilket visar sig på många sätt.

En jämförelse mot de billigaste kommunerna

Jämför man kommunalskatt för Lidingö 2024 med resten av Sverige är det bara fyra kommuner som placerar sig högre upp på listan, enligt uppgifter från Statistiska Centralbyrån. Det är Österåkers, Vellinge, Kävlinge, Solna och Täby kommun. Exempelvis mellan Täby, som ligger närmast Lidingö på billigastelistan, skiljer det sig 0,29 procentenheter.

En jämförelse med de dyraste kommunerna

Om man jämför skatten för Lidingö med de dyraste kommunerna i Sverige ser vi att det skiljer betydligt mer. De fem dyraste kommunalskatterna är Degerfors, Dorotea, Bräcke, Sorselse och Åsele kommun. I den dyraste kommunen Degerfors betalar invånarna 35,3 % i kommunalskatt. Det som de dyraste kommunerna ofta har gemensamt är att de kämpar mot stor utflyttning kombinerat med hög arbetslöshet, ett problem som Lidingö inte har i samma utsträckning. Arbetslösheten i Lidingö ligger bara på 4 % och den 65:e lägsta siffran i landet.

Sammanfattning 

Av 100 intjänade kronor betalas kommunalskatt så här: 

 • Den billigaste kommunen Österåker betalar man 28:98 kr kommunalskatt.
 • I Lidingö betalar man 30:22 kr i kommunalskatt.
 • I Degerfors betalar man 35:30 kr i kommunalskatt.

Detta låter inte så mycket, men beräknat på en svensk medianlön cirka 410 000 kr. Betalar Lidingöbor 5 014 kr mer än den billigaste kommunen och sparar 20 828 kr jämfört med dyraste kommunen. 

Så styrs kommunfullmäktige på Lidingö

Lidingö har länge varit ett starkt fäste för Moderaterna och det även de som styr under mandatperioden 2022 till 2026. De styr just nu kommunen tillsammans med Lidingöpartiet i vad som kallas ett minoritetsstyre. Lidingöpartiet är ett lokalt parti som främst haft fokus på stadsmiljö och trafikfrågor. Moderaterna blev överlägset största parti i kommunvalet 2022 med 28,03 %, en ökning med 1,88 procentenheter.

Även om det råder ett tufft ekonomiskt läge i Sverige och en potentiellt höjd skatt för Lidingö 2024 har många lokalinvånare stort förtroende för styret. År 2023 lade kommunens ordförande Daniel Källenfors (M) fram en stramare budget, som han själv kallar ansvarsfull. Man har inte bara haft inflationen och pandemin i åtanke, utan även det faktum att Lidingö är en av de kommuner där inflyttningen ökar. Något som också är positivt för Lidingö är att endast 7,4 % av invånarna behöver ekonomiskt stöd i form av socialbidrag. Det är en stor skillnad mot Perstorp där hela 21,9 % lever på socialbidrag, och därmed är den kommun med högst nivå i Sverige.

FAQ - Vanliga frågor kring kommunalskatt på Lidingö

Hur mycket är kommunalskatten på Lidingö 2024?
Kommunalskatten på Lidingö ligger på 30,22 % för 2024. Det är en relativt stor ökning från 2023 då skattesatsen låg på 29,92 %.

Hur står kommunalskatten sig på Lidingö i jämförelse med resten av Sverige?
Lidingös kommunalskatt är Sveriges sjätte billigaste. Den dyraste kommunalskatten betalas i Degerfors (35.3%) och billigaste i Österåker (28.98%). 

Information hämtad från: Lånea, Statistiska centralbyrån, Lidingömoderaterna och Ekonomifakta. 

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *