Hur jämställt är egentligen Lidingö?

Debatt8 mars 2023 kl 04.033

Liberaler har i mer än hundra år slagits för jämställdhet och för kvinnors rättigheter. I grunden är jämställdhet en frihetsfråga. Män och kvinnor måste ges samma möjligheter att forma sina liv på det sätt de själva vill.

Vi lever inte i ett jämställt samhälle. Kvinnor tjänar mindre än män, kvinnor tar ett större ansvar för barn och hushåll än män och det är nästan uteslutande kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. Detta gäller i allra högsta grad även på Lidingö:

 • Medelförvärvsinkomst på Lidingö 2021 var 56 350 kr/mån för män och 35 766 kr/mån för kvinnor (SCB)
 • Totalt uttag av VAB (vård av barn) på Lidingö 2021 var 10 075 för män dagar och 15 914 dagar för kvinnor (Försäkringskassan)
 • Totalt uttag av föräldraledighet på Lidingö 2021 var 62 859 dagar för män och 131 513 dagar för kvinnor (källa: Försäkringskassan)
 • Var tredje kvinna på Lidingö har upplevt våld i en nära relation under sin livstid (Lidingö stad, Markör 2016 )
 • Under 2022 ökade antalet stödkontakter med kvinnojouren på Lidingö med hela 28 procent jämfört med året innan (Lidingö Kvinnojour)

Vi Liberaler menar att det finns mycket en kommun kan göra för att verka för ett mer jämställt samhälle.  Som arbetsgivare kan kommunen med hjälp av god verksamhetsplanering se till att heltidsanställningar är förstahandsalternativet.  Manliga anställda kan uppmuntras till att dela på föräldraledigheten.

I rollen som inköpare kan kommunen ställa krav på leverantörer att visa att man arbetar med jämställdhet i sin verksamhet.

Barn i förskolan gynnar föräldrars jämställdhet. Det gäller även om föräldrarna är arbetssökande eller föräldralediga.  Därför skall barn till dessa föräldrar erbjudas tillräckligt mycket tid på förskolan så att de kan ta del av den pedagogiska verksamheten. Det menar vi är mer än den lagstadgade tiden om 15h/veckan. På Lidingö erbjuds föräldrarna 30 timmar/vecka vilket ger barnen en chans att delta i den undervisningstid som bedrivs mellan kl 9 och 15 men bryter barnens lek på eftermiddagen. Vi vill se en mer flexibel inställning till antalet timmar för att tillgodose behovet hos de barn som behöver mer tid på förskolan när föräldrarna är hemma med nytt syskon.

Lidingö ska fortsätta erbjuda barnomsorg även på obekväma arbetstider, t ex nattdagis. Men det är också viktigt att alla förskolor på Lidingö upprätthåller de öppettider som är beslutade om av staden, 6.30 – 18.30. Många kvinnor arbetar oregelbundna arbetstider och att då kunna få barnomsorg är en jämställdhetsfråga. Ensamstående med barn, som både behöver lämna och hämta på förskolan samtidigt som ett heltidsarbete också ska hinnas med, ska inte tvingas gå ner i arbetstid eller ordna privata lösningar för att förskolan inte tillgodoser tillräckligt lång öppettid.

Mäns våld mot kvinnor är det mest extrema uttrycket för ojämlikhet och ofrihet. Det krävs både hårdare straff, ett tydligare brottsofferperspektiv och fler förebyggande insatser. Det är förövarens frihet som ska begränsas, aldrig offret. Lidingös stöd till Lidingö Kvinnojour ska vara långsiktigt och tillräckligt för att säkerställa god tillgänglighet och hög kvalitet.

Lidingöliberalerna menar att det måste finnas fler lägenheter för våldsutsatta kvinnor. Våldsutsatta kvinnor har sällan råd att flytta till eget boende direkt efter att de har sökt skydd från våld. Därför är det viktigt att inrätta fler förturslägenheter så att en kvinna som lämnar sin våldsamme partner inte riskerar att bli hemlös.  Vi vill dessutom att Lidingö Stad gör ny attitydmätning kring våld i nära relationer för att kartlägga behoven på Lidingö.

Detta är bara några få exempel på vad som kan göras på Lidingö för uppnå vår vision om ett jämställt samhälle. Vi ger oss inte förrän ekonomisk egenmakt och ett liv fritt från våld och övergrepp är en självklarhet!

Suzanne Liljegren (L), gruppledare och ledamot av kommunstyrelsen
Erik Öberg (L), ledamot av kommunfullmäktige

Kommentarer

 1. Jag skulle gärna se en kvinna som kommunstyrelsens ordförande. Vi har haft det men total övervikt på män i ledande poster.

  Daniel Källenfors, vad säger du. Är du sugen på att kliva åt sidan och släppa fram fler kvinnor?

 2. Angående dom två punkterna kring föräldrarledighet & vab, är det inte bättre att själva bestämma vad dom tycker är bäst? Förstår inte riktigt hur detta kan vara ett problem. Kring lönen, det finns kanske 500 olika faktorer kring vad som bestämmer lön, vilka jobb väljer kvinnor gentemot män? Utblidningsnivå, erfarenhet & vilja att jobba mera och längre vilket är alla individuella egenskaper, när man bara skriver kvinnors lön gentemot mäns är lägre så tappar man all nyans i debatten och kommer inte med något konkret förslag öht.

 3. Intressanta synpunkter Adam! Kul att se att även män engagerar sig i debatten om jämställdhet. Vad tror du skulle behövas för att män skulle vara hemma mer med sjuka barn och ta ut en större del av föräldraledigheten?

  Vad tror du skulle göra att inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor minskade? Vore intressant att höra dina tankar om detta!

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *