Hur jämställt är egentligen Lidingö?

Debatt8 mars 2023 kl 04.034

Liberaler har i mer än hundra år slagits för jämställdhet och för kvinnors rättigheter. I grunden är jämställdhet en frihetsfråga. Män och kvinnor måste ges samma möjligheter att forma sina liv på det sätt de själva vill.

Vi lever inte i ett jämställt samhälle. Kvinnor tjänar mindre än män, kvinnor tar ett större ansvar för barn och hushåll än män och det är nästan uteslutande kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. Detta gäller i allra högsta grad även på Lidingö:

 • Medelförvärvsinkomst på Lidingö 2021 var 56 350 kr/mån för män och 35 766 kr/mån för kvinnor (SCB)
 • Totalt uttag av VAB (vård av barn) på Lidingö 2021 var 10 075 för män dagar och 15 914 dagar för kvinnor (Försäkringskassan)
 • Totalt uttag av föräldraledighet på Lidingö 2021 var 62 859 dagar för män och 131 513 dagar för kvinnor (källa: Försäkringskassan)
 • Var tredje kvinna på Lidingö har upplevt våld i en nära relation under sin livstid (Lidingö stad, Markör 2016 )
 • Under 2022 ökade antalet stödkontakter med kvinnojouren på Lidingö med hela 28 procent jämfört med året innan (Lidingö Kvinnojour)

Vi Liberaler menar att det finns mycket en kommun kan göra för att verka för ett mer jämställt samhälle.  Som arbetsgivare kan kommunen med hjälp av god verksamhetsplanering se till att heltidsanställningar är förstahandsalternativet.  Manliga anställda kan uppmuntras till att dela på föräldraledigheten.

I rollen som inköpare kan kommunen ställa krav på leverantörer att visa att man arbetar med jämställdhet i sin verksamhet.

Barn i förskolan gynnar föräldrars jämställdhet. Det gäller även om föräldrarna är arbetssökande eller föräldralediga.  Därför skall barn till dessa föräldrar erbjudas tillräckligt mycket tid på förskolan så att de kan ta del av den pedagogiska verksamheten. Det menar vi är mer än den lagstadgade tiden om 15h/veckan. På Lidingö erbjuds föräldrarna 30 timmar/vecka vilket ger barnen en chans att delta i den undervisningstid som bedrivs mellan kl 9 och 15 men bryter barnens lek på eftermiddagen. Vi vill se en mer flexibel inställning till antalet timmar för att tillgodose behovet hos de barn som behöver mer tid på förskolan när föräldrarna är hemma med nytt syskon.

Lidingö ska fortsätta erbjuda barnomsorg även på obekväma arbetstider, t ex nattdagis. Men det är också viktigt att alla förskolor på Lidingö upprätthåller de öppettider som är beslutade om av staden, 6.30 – 18.30. Många kvinnor arbetar oregelbundna arbetstider och att då kunna få barnomsorg är en jämställdhetsfråga. Ensamstående med barn, som både behöver lämna och hämta på förskolan samtidigt som ett heltidsarbete också ska hinnas med, ska inte tvingas gå ner i arbetstid eller ordna privata lösningar för att förskolan inte tillgodoser tillräckligt lång öppettid.

Mäns våld mot kvinnor är det mest extrema uttrycket för ojämlikhet och ofrihet. Det krävs både hårdare straff, ett tydligare brottsofferperspektiv och fler förebyggande insatser. Det är förövarens frihet som ska begränsas, aldrig offret. Lidingös stöd till Lidingö Kvinnojour ska vara långsiktigt och tillräckligt för att säkerställa god tillgänglighet och hög kvalitet.

Lidingöliberalerna menar att det måste finnas fler lägenheter för våldsutsatta kvinnor. Våldsutsatta kvinnor har sällan råd att flytta till eget boende direkt efter att de har sökt skydd från våld. Därför är det viktigt att inrätta fler förturslägenheter så att en kvinna som lämnar sin våldsamme partner inte riskerar att bli hemlös.  Vi vill dessutom att Lidingö Stad gör ny attitydmätning kring våld i nära relationer för att kartlägga behoven på Lidingö.

Detta är bara några få exempel på vad som kan göras på Lidingö för uppnå vår vision om ett jämställt samhälle. Vi ger oss inte förrän ekonomisk egenmakt och ett liv fritt från våld och övergrepp är en självklarhet!

Suzanne Liljegren (L), gruppledare och ledamot av kommunstyrelsen
Erik Öberg (L), ledamot av kommunfullmäktige

Kommentarer

 1. Jag skulle gärna se en kvinna som kommunstyrelsens ordförande. Vi har haft det men total övervikt på män i ledande poster.

  Daniel Källenfors, vad säger du. Är du sugen på att kliva åt sidan och släppa fram fler kvinnor?

 2. Angående dom två punkterna kring föräldrarledighet & vab, är det inte bättre att själva bestämma vad dom tycker är bäst? Förstår inte riktigt hur detta kan vara ett problem. Kring lönen, det finns kanske 500 olika faktorer kring vad som bestämmer lön, vilka jobb väljer kvinnor gentemot män? Utblidningsnivå, erfarenhet & vilja att jobba mera och längre vilket är alla individuella egenskaper, när man bara skriver kvinnors lön gentemot mäns är lägre så tappar man all nyans i debatten och kommer inte med något konkret förslag öht.

 3. Intressanta synpunkter Adam! Kul att se att även män engagerar sig i debatten om jämställdhet. Vad tror du skulle behövas för att män skulle vara hemma mer med sjuka barn och ta ut en större del av föräldraledigheten?

  Vad tror du skulle göra att inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor minskade? Vore intressant att höra dina tankar om detta!

 4. Jag håller mer Adam. Dessa siffror säger ingenting. För att vara tydlig är allt med våld oförsvarligt men resten är bara konstigt. Varför ska man få lönerna att vara samma? Om alla har samma jobb med samma utbildning och samma kompetens, självklart! Men många på ön tjänar mycket pengar och (ofta är det män) och det gör att deras partner får möjligheten att gå ner i tid eller helt sluta och vara hemma. Om det är något man vill ska väl inte stat eller kommun bry sig om det? Och att män ofta väljer jobb mer högre lön gör ju att de oftast har högst lön i ett förhållande och då är det ju ekonomiskt korrekt att han tar ut mindre vab.

  Att endast jobba mot att alla ska ha lika lön och endast se på kön och lön är ju ren kommunism då man i praktiken får en medborgarlön utan krav på prestation och är inget vi borde jobba för.

  En annan intressant statistik som saknas är hur många Lidingöbor jobbar på ön? För om vi endast ser på vad vi på ön tjänar och väldigt få jobbar på ön kan ju kommunen inte göra så mycket för att få upp lönerna för de som tjänar mindre.

  Känns som att alla siffror som är viktiga saknas i denna artikel. Liberalerna ska väl stå för frihet och att låta familjer välja själva är väl något som man borde kämpa för, inte att staten ska bestämma vad man ska jobba med eller ha för inkomst?

  Men om man istället ser på liknande jobb kan det vara intressant att se siffror hur lönerna skiljer sig åt. Eller om det är så att kvinnor med samma kompetens har svårt att få samma jobb som män enbart pga att de är kvinnor så ska det självklart uppmärksammas och motverkas men vi kan ju inte bara se på siffror och säga att vi ska motverka inkomstskillnader när det kan vara frivilliga skillnader.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *