Hur går politiken i församlingen?

Stad & Politik8 juli 2022 kl 03.292

Från den 1 januari är Axel Göthberg ordförande i kyrkorådet i Lidingö församling. Sedan dess har det varit relativt tyst från den politiska delen av församlingen i allmänhet. Lidingö Nyheter hörde därför av sig och undrade över hur det första halvåret som ordförande har gått. Vad händer i församlingen? Vad jobbar ni med nu? Vilka beslut har fattats?

Axel Göthberg skriver i ett meddelande till redaktionen:

Axel Göthberg

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Vidare är den lokala församlingens syfte att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift.

Under våren har vi i kyrkorådet beslutat kring budgetdirektiv för 2023. Budgetdirektivet reglerar hur församlingen ska ta fram sin budget för 2023. För mig är det mycket glädjande att Lidingö församling avser att under de kommande åren söka förverkliga detta syfte, den antagna visionen och församlingsinstruktionen primärt genom tre strategier: 

a. att bedriva Stockholms stifts bästa konfirmationsverksamhet, 
b. att utveckla Grönsta till en attraktiv mötesplats, 
c. att fördjupa det goda och växande samarbetet med Ansgarskyrkan i Lidingö centrum.

....

Avgörande för ungas delaktighet och samhörighet med kyrkan är delaktigheten i församlingslivet i ung ålder. Därför är det mycket glädjande att vi höjer ambitionsnivån avseende församlingens konfirmationsverksamhet. Där vårt mål numera är att vi ska bedriva Stockholms stifts bästa konfirmationsverksamhet. Vi återkallar tidigare budgetårs nedskärningar vilket innebär att vi utökar konfirmationstiden med 50 % för våra sommarläger.

Vi höjer målsättningen kring hur många församlingen ska konfirmera samt säkerställer att vi har tillräckligt många av både medarbetare, lokaler samt ungdomsledare för att kunna bedriva en mycket god konfirmationsverksamhet. Vidare satsar vi på församlingens fantastiska ungdomsledare och ger de möjlighet till att få kompetensutveckling och gemenskapshöjande verksamhet. Detta är helt i enighet med biskoparnas biskopsbrev kring lärande och undervisning och kyrkomötets beslut kring undervisning.

Fortsättningsvis har vi genom beslut i kyrkorådet säkerställt att en eventuell försäljning av Grönsta prästgård inte är aktuell. Församlingens vision i församlingsinstruktionen är ”Den goda mötesplatsen”. Grönsta har potentialen att bli en fantastisk mötesplats - många församlingar på andra ställen i landet har framgångsrikt rustat upp vackra prästgårdar, byggt ut dem för framtidens behov och skapat levande mötesplatser för församlingsgemenskap och utåtriktad verksamhet. Grönsta betraktas nu som den strategiska resurs den är.

Nu pågår ett visionsarbete där verksamheternas behov är det som kommer att styra. En renässans där pärlan på Grönsta åter kan blomma ut och komma alla församlingsbor till gagn.

Avslutningsvis är ett fortsatt och fördjupat samarbete med Ansgarskyrkan i Lidingö centrum av stor strategisk vikt för Lidingö församling. Med bara två kyrkobyggnader och ingen ny planerad är vår lokalsituation tidvis ansträngd, inte bara för kyrkliga handlingar utan också för konserter, övningar och liknande. Diakonin vore enklare att bedriva med Lidingö centrum som bas. De samarrangemang och samarbeten - gudstjänster, konserter, diakonala samarbeten - som har genomförts har haft mycket goda utfall.  Därför är det naturligt att en av våra strategier är att fördjupa vårt goda samarbete med Ansgarskyrkan.

Värt att nämna är att vi i kyrkorådet alltid arbetar för församlingens bästa. Jag, tillsammans med mina vänner i POSK (Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan) och våra samarbetspartners fortsätter vårt outtröttliga arbete för församlingens väl och ve.

Kommentarer

  1. Tack Axel för en väl genomförd vårterminen, tack också till Anders, Magnus o Gunilla B. Vi önskar er och alla ledamöter i kyrkoråd samt kyrkofullmäktige en fortsatt skön sommar. Mvh Sverigedemokraterna Lidingö genom Göran Borgenvik

  2. Ansgarskyrkan är glada över det fina samarbete som nu utvecklas mellan våra båda församlingar. Lovar gott för framtiden.
    Sven Erik Wånell, ordförande Ansgarskyrkan Lidingö

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *