Hur går det med Vallen?

Lidingö20 maj 2021 kl 04.00

Arbetet med att rusta upp Lidingövallen till en fullstor idrottsanläggning pågår för fullt.

Arbetet startade under sommaren 2020. Marken vid Lidingövallen består av lera och behöver förstärkas. Annars är det risk för att den nya friidrottsanläggningen sjunker ner i leran.

Markarbeten, schaktning och pålning av mastfundament pågick under hösten 2020. Grundläggningen av friidrottsanläggningen blev klar före årsskiftet och under våren 2021 pågår arbeten med marköverbyggnad, asfaltering och belysning.

I slutet av maj börjar man anlägga löparbanornas ytskikt. Detta är ett känsligt moment och det är extra viktigt att inte beträda området under perioden.

Mellan 28 maj och 8 juni planerar man att färga löparbanorna. Färgningen kan avge stark lukt, som är helt ofarlig. Det finns risk att färgpartiklar sprids i området närmast arenan vid hård blåst, därför stänger vi av vissa parkeringar tillfälligt. Parkeringsplatser finns under tiden tillgängliga söder om Lidingövallens IP. Följ anvisningarna på plats.

Hela jobbet med anläggningen beräknas vara klart i september 2021.

Löparbanan kommer att bli 400 meter lång, mot tidigare 369 meter och det blir en fullstor fotbollsplan för 11-mannalag.

De ordinarie entréerna vid Kyrkvägen och Kyrkviksstigen hålls stängda under hela byggtiden och ersätts av tillfälliga entréer, som skyltas på plats. Entrén till Lidingövallens omklädningsrum har flyttas något. Övriga ytor inom idrottsområdet, som konstgräsplanen, omklädningsrum, motionsrum och isrink, påverkas inte och kan användas som vanligt.

Arbeten utförs under vissa perioder mellan klockan 07.00 och 22.00.

Källa: Lidingö Stad

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *