Hundhagefrågan förhoppningsvis snart mot en lösning

Anders Paulsen pekar ut den tänkta hundhagen vid Fågelöuddeängen.
Debatt9 juni 2023 kl 03.1016

Under våren har det förts en livlig debatt om hur staden bör tillhandhålla hundhagar (hundrastgårdar) till Lidingös hundägare och var dessa hundhagar bör ligga. Bakgrunden till debatten är dels att antalet hundar på Lidingö har ökat påtagligt i spåren av coronapandemin, dels att hundägare som inte bor på Lidingö börjat använda hundhagen i Furutorp men även att hunddagisverksamheten i Furutorp har ökat. Allt detta tillsammans har lett till att närboende till hundhagen upplever mer och mer störningar från verksamheten. Detta inkluderar även parkeringsproblematiken då det egentligen finns få regelrätta parkeringsplatser för besökarna i direkt närhet till hundrastgården.

Hundhagen vid Furutorp har funnits i många år och hundar, hundägare och närboende har kunnat samsas på platsen. Så länge alla intressenter varit nöjda med situationen har staden inte haft någon anledning att agera i frågan. När kritik mot hundgården började blossa upp från närboende under förra året är det stadens ambition att försöka hitta en lösning som kan tillfredsställa både närboende och hundägare.

För att åtgärda problemen med störningar för de närboende, och samtidigt erbjuda en hundhage som i sin funktion motsvarar hundhagen i Furutorp, har tekniska nämnden gett tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till en förflyttning av hundhagen i Furutorp i sin helhet till en annan plats. Förvaltningen utreder om platsen vid Fågelöuddeängen skulle kunna användas som hundhage. En hundhage vid Fågelöuddeängen skulle kunna ha en storlek om ca 16 000 kvm. Det finns även goda möjligheter att göra en hundhage vid Fågelöudde extra tillgänglig bland annat genom att reservera parkeringsplatser för rörelsehindrade.

Förvaltningens preliminära bedömning är att platsen vid Fågelöuddeängen är lämplig att anordna en hundhage på som helt kan ersätta hundhagen vid Furutorp men utredningen pågår fortfarande. Under utredningstiden sker ingen förändring av hundhagen i Furutorp.

Tekniska förvaltningen har även fått i uppdrag att utreda om det är möjligt att använda hundhagen i Koltorp både för utarrendering och för allmänheten. Förvaltningen har konstaterat att det inte är möjligt för staden att upplåta hundhagen i Koltorp genom arrende och samtidigt själv disponera över marken eftersom kravet på exklusivitet i ett arrende under sådana förhållande inte är uppfyllt. Mot bakgrund av det utökade behovet av antalet hundrastgårdar på ön kommer hundhagen i Koltorp i sin helhet att användas som hundhage för allmänheten. Den nya hundhagen i Koltorp har redan fått sitt staket och vi kommer att förbättra markytan successivt. Bland annat ska en del gamla rötter bort.

Utöver förvaltningens utredning om att flytta hundhagen i Furutorp till Fågelöuddeängen och att använda hundhagen i Koltorp för allmänheten anlägger förvaltningen även en ny hundhage vid Högberga.

Nya hundhagen vid Högberga.

Den totala ytan för dessa tre nya hundhagar uppgår till ca 26 500 kvm vilket överstiger ytan vid Furutorp. Till detta kommer redan befintliga hundhagar på ön (Brevik, Larsberg, Mosstorp och Siggebo) vilka total omfattar 10 900 kvadratmeter. Den totala ytan hundhagar på ön ökar genom nybyggnationerna och flytten till Fågelöudde med 3 500 kvadratmeter, från dagens 33 900 kvadratmeter till 37 400 kvadratmeter.

Hundhagsytan inte bara ökar utan fördelar sig dessutom bättre över hela Lidingö. Vid en jämförelse med andra kommuner i Stockholmsområdet, se tabell, framgår även att Lidingö redan idag har en betydligt större andel hundhagsyta per registrerad hund jämfört med närliggande kommuner.

Hundhagar - kommunjämförelse 2022 och Lidingö med nya förslaget
      
HundhagarLidingö 2022Lidingö förslagDanderydNackaTäby
Antal hundar3 674 3 6742 4986 8314 975
Kvm/hund9,2 10,23,62,62,8
Kvm-yta totalt33 90037 4009 00018 03014 000
Antal hundhagar572115
Kvm/hundhage6 780 5 3424 5001 6392 800
Kvm/invånare0,70 0,770,270,170,19
Invånare48 563 48 56332 803108 23475 137

Lidingökoalitionens förhoppning är att om de föreslagna åtgärderna går i lås kunna tillgodose både hundägarnas och de boende i Furutorp berättigade intressen samtidigt som vi gör Lidingö till en ännu mer hundvänlig kommun.

Anders Paulsen (LP) kommunalråd och ordförande tekniska nämnden
Pål M Jebsen (M) vice ordförande tekniska nämnden

Kommentarer

 1. Ingår inte den marken i Elfviks gårds arrende? Den används av ryttare från ridskolan o andra. Hudrastgård o hästar går inte ihop. Kan orsaka mycket allvarliga olyckor där ryttare är offer o hundägare juridiskt skadeståndsskyldig. Ingen bra placering.

 2. Hej

  Jag delar inte riktigt den problembeskrivning som finns angiven ovan. Har inte uppfattat att det finns ett stort missnöje bland villaägarna kring Furutorp. Ett högljutt missnöje, absolut, men inte på något vis samstämmigt för alla boende. Att en kommun agerar så förhastat i en sådan situation för att vara till lags är inte seriöst. Den föreslagna marken verkar dessutom ha flera problem, vad jag förstår är den såväl använd av ryttare som fungerar som viltpassage.

 3. Jag hoppas att det blir en hundrastgård vid fågelöudde, vi som varit i Furutorp har blivit fotograferade, filmade samt verbalt och fysiskt påhoppade av vissa boende i området, många boende är enormt trevliga och tillmötesgående, men långt ifrån alla, det har varit fruktansvärt jobbigt att vara där med den problematiken som beskrivs här.
  Det finns även vittnen till dessa fysiska och verbala påhopp.

 4. Ingen förändring stämmer inte.
  De fanns innan flera parkerings platser där men de har tagits bort. Har svårt förstå vad de upplever som ett stort problem. Har varit där många ggr men aldrig sett någon störande.

 5. Kan man få se motsvarande siffror för antalet hästar? Vart jag än cyklar så nog 17on hittar jag hästar stående lite här å där…. väldigt många hästhagar…. på väldigt många platser….

   1. Det vet jag, att hästägare gör för det mesta – men vad är det som hindrar hundägare från att göra samma sak, gå ihop och hyra marken?

    Men varken du eller någon annan verkar vilja svara på motsvarande siffror för hästar.

    Notering: För den som är pälsallergiker så spelar det ingen som helst roll om det är hund eller häst, eller ja häst är faktiskt värre för den som är allergiker. Men det brukar varken hund- eller hästägare ens fundera på. Någon hundägare tyckte att jag skulle skaffa hund för motionens skull… Han tänkte inte på att pälsdjursallergi och hundpäls inte går att kombinera…………………………..

 6. Lite information: Den aktuella marken är redan utarrenderad genom ett jordbruksarrende till Elfviks gård. Avtalet mellan arrendatorn och staden är ganska färskt, och Jordabalken väldigt stark. Så det skulle se väldigt märkligt ut om staden redan nu försöker ändra i det ingångna avtalet.
  Dessutom har hästägarna på Elfvik sedan tidigare rätt att nyttja marken för träning.
  Marken är också känd som en av öns reproduktionsplatser för klövvilt.
  Det finns bättre platser på ön för en hundrastgård!

 7. Att skapa en hundhage vid Fågelöudde är ett mycket dåligt förslag!
  1. Varför ska staden stå för yta för privata företag som bedriver hunddagis? Då ska väl de hunddagis som avänder hundhagen betala för det om de inte har egen mark att vara på.
  2. Hundhagen skulle inte kunna används då det är blött i marken då platsen är mycket sank. Det skulle bli en enda stor lervälling om många går med hundar runt runt. Det är torrare mark vid Furutorp och där ser det ändå väldigt lerigt ut höst-vinter-vår.
  3. Platsen behövs för extra parkering till Fågelöuddebadet sommartid. Elfviks arrendatorer har lånat ut/hyrt ut marken så att alla bilar ska få plats och inte hindra buss och utryckningsfordon.
  4. Mycket vilt finns i området och det finns risk att både rådjur och hjortar hoppar in i hagen om man inte bygger 2 m högt stängsel.
  5. Staden borde kolla upp varifrån de hundägare som inte bor på Lidingö kommer. Sedan utöva påtryckningar på dessa kommuner att skapa egna hundhagar.
  6. Fågelöuddeparkeringen utgör knutpunkt för flera ridvägar. Man måste passera där för att komma vidare på ridvägarna. Det är tillräckligt besvärligt att rida förbi där i trafikkaoset på sommaren. Ska det bli trafikkaos året runt så påverkar det många ryttare samt ridskolan.
  7. Det går en ridväg längs hela Fågelöuddeängen och det kan hända olyckor om någon rider där och det kommer hundar i full fart och skäller i hundhagen.

  Nej, behåll hundhagen i Furutorp! Se till att de som använder den parkerar på parkeringen på andra sidan vägen (den är oftast ledig o alla hundägare parkerar istället längs vägen vid grinden till hundhagen) och kanske utöka den parkeringen. Påverka t ex Stockholms stad att skapa hundhagar om det är från Sthlm som de kommer ut till Furutorp. Ta (bra) betalt av privata hunddagis som utnyttjar hundhagen!

  1. Familjedaghemsmammorna betalar inte för att barngrupperna besöker stadens lekplatser så varför ska hunddagisen betala? I båda fallen är det fråga om allmän plats.

   1. Det har du rätt i. Men jag menar att hunddagis kan hyra yta precis som hästägare kan göra. De behöver därmed inte använda hagen vid Furutorp. Där har antalet besökare kraftigt ökat på senare tid och därmed också klagomål från boende.

 8. Föreslår en hundrastgård omedelbart öster om ställverket mitt emot Stiller studios och ut till vägen som leder ner till Bohusgården. Lokaliseringen skulle då vara under kraftledningen (precis som vid Högberga station). Lämpligen kan hundrastgården ha samma bredd som ställverkets yta. Enklast är att googla på ”Lidingö” och ”satelitbild” och sedan zooma in området som ligger i närheten av bilprovningen.

 9. Måste det vara en jättestor hundhage? Kan det inte finnas flera små runt om på ön, så att folk slipper åka bil? Mindre bilåkande leder till färre p-platser, som kan bli hunddagis.

 10. Miljöpartiet är emot att flytta Furutorps hundrastgård. Fågelöudde är dessutom ett sämre alternativ av flera skäl. Det ligger djupare in i naturen och det som ska bli naturreservat. Hjortar, rådjur och hästar är vana att gå där ostört. En hundrastgård är helt enkelt olämpligt. Dessutom saknas bussförbindelser större delen av året och på sommaren är det överfullt på parkeringsplatsen.

  Vi menar att det är bättre att rusta Furutorp med bättre faciliteter runt omkring och skapa en buffetzon mot villaområdet.

  Patrik Sandström, gruppledare Miljöpartiet

 11. Stor öppen yta finns i Torsvik vid utfarten till Stockholm. Det behövs en plats för rastning av hundar, som nu springer fritt i Torsviksparken bland barnen.
  Hundägare respekterar ej heller Bostadsrättsföreningen Torsviggens tomt, utan rastar sina hundar där (ofta okopplade då risk för bilar inte finns)

  Med hopp om att slippa bli slickad i ansiktet i fortsättningen..

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *