Hundägarna begär granskning av flytten av hundhage

Stad & Politik22 november 2023 kl 04.302

Protesterna mot att flytta hundhagen från Furutorp till Fågelöudde fortsätter. En namninsamling gjordes och fick 866 underskrifter, men politikerna vill inte ändra på sitt beslut. Nu håller staden på att färdigställa den nya rastgården i Fågelöudde.

Hundägarna har gått samman och bildat en förening, Rastgårdar på Lidingö och de har skrivit ett brev till stadens revisorer där de ifrågasätter förfarandet. Inte minst ifrågasätter de kostnaderna som uppgår till 700 000 kr istället för budgeterade 350 000 kr.

Föreningen menar att det finns flera anledningar att kritiskt granska beslutet, eftersom det strider mot kommunallagens portalparagraf, kapitel 8, om att ”Kommuner ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet” och man anser att det kravet inte är uppfyllt.

Ytan på den nya hundrastgården är 30 procent mindre och ligger längre bort.

Furutorp är en plats som i över 30 år fungerat väl och uppskattats av lidingöborna och deras hundar, både som rastgård och lättare motionsspår.

Ängen vid Fågelöudde har brister utöver de som förvaltningen tar upp, skriver man. Framför allt tillgängligheten med kollektivtrafik eftersom bussen stannar vid Elfviksvägen och kräver en lång promenad med backe för att nå ängen vid Fågeöudde. God tillgänglighet till kollektivtrafik gäller enbart tre av årets tolv månader.

Man är också kritisk till att något normalt remissarbete inte har gjorts utan förvaltningen hänvisar till en luddig formulering: ”Möten har hållits med bland annat närboende, Lidingös naturnätverk, arrendatorn på Elfviks gård samt ponnyridskolan på Lidingö”. Anmärkningsvärt är att de hundägare som står bakom uppropet ”Vi vill ha kvar rastgården i Furutorp” inte har fått göra sin röst hörd hos förvaltningen.

Inget förslag finns utrett om hur Furutorp kan vara kvar med justering för fler p-platser och andra påpekade brister. Till exempel skulle en del av hagen som är närmast de boende kunna användas för p-platser och därmed både få fler p-platser och en ökad distans till de boende, vilket bara kräver en förflyttning av stängsel och grind. Däremot finns förslag på hur ängen vid Fågelöudde kan anpassas med fler p-platser, omdragning av ridvägen, stängsel mot dovhjortarna, anpassning till höga naturvärden och till och med en ”regnskyddad sittyta för besökare”.

Föreningen har också gjort en livscykelanalys där Furutorp skulle bli 25% billigare än Fågelöudde.

Kommentarer

  1. Och fortsättning följer med kostnadsgranskning av de nya små rastgårdarna i Högberga och Koltorp, som ingen önskat och väldigt få besöker!
    /Rastgården på Lidingö

  2. Vi som är handikappade har ingen chans att ta oss till Fågeludde. Jag har rullator och ingen bil. Det finns allt för oss gamla och handikappade på Furutorp. Bussen går precis utanför .
    Varför pratade ingen med oss?

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *