Lidingös toppolitiker har nu fått sina arvoden höjda

Det är inte fråga om penningtvätt, men nya färska pengar har nu kommit till kommunalråden. Foto: Andreas Lindberg
Stad & Politik20 september 2019 kl 07.275

Den 1 juli i år höjdes arvodena för stadens fyra kommunalråd. Då statsrådens arvode reglerades 1 juli innebär det att kommunalrådens följde efter. I och med höjningen har kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M) klättrat över 90 000-strecket när hans ersättning höjdes från 88 400 kr per månad till 90 350 kr. Övriga kommunalråd, Birgitta Sköld (LP), Carl-Johan Schiller (KD) samt Amelie Tarschys Ingre (L) gick från 66 300 kr till 67 763 kr per månad. Oppositionsrådet Patrik Sandström (MP) fick 45 175 kr mot tidigare 44 200. Men det är fortfarande långt ifrån de förslag som kommunalråden ville ge sig själva vid mandatperiodens början. Man rundade den då valda arvodesberedningen och lade ett eget förslag. Då ansåg Daniel Källenfors att han skulle ha 108 800 kr per månad. Birgitta Sköld, Amelie Tarschys Ingre och Carl-Johan Schiller ville ha 81 600 kr. Förslaget väckte minst sagt uppmärksamhet, inte bara på Lidingö, utan även runt om i Sverige. Riksmedia rapporterade och Lidingöborna rasade.

– Poängen är att vi vill undvika dåliga beslut, sa Kristdemokraternas Carl-Johan Schiller till DN den 29 november förra året, ett uttalande som han senare försökte förklara på sitt eget flöde på Facebook.  ”Många har undrat över mina svar i DN angående att bättre betalt ger bättre beslut. Jag vill vara väldigt tydlig med att jag syftade på fritidspolitikerna på Lidingö när jag sa så, INTE på oss heltidsanställda kommunalråd”, skrev han. Om han lyckades reparera sitt uttalande eller inte visar sig förmodligen vid valet 2022.

Den 1 december gick kommunalråden ut och drog tillbaka förslaget; den 14 december gick moderaterna ut på Lidingösidan och bad Lidingöborna om ursäkt. Daniel Källenfors intervjuades i SvT och hade lite svårt att förklara vad som hänt, se länk:. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/kallenfors-m-overkord-i-kommunstyrelsen-beslut-om-arvoden-redan-i-december.

Hela karusellen kritiserades av stadens revisorer som i våras noterade att samtliga kommunalråd var jäviga när frågan togs upp till diskussion i november förra året. Revisionsfirman KPMG fick i uppdrag att se över beslutsprocessen. I sin slutrapport skrev man ”Vid ärendets initiering har personer deltagit som har ett stort personligt intresse av utfallet…. Ärendet hade troligtvis inte utvecklat sig på detta sätt om man i första läget valt att gå via kommunstyrelsens arvodesberedning”, stod det också i slutrapporten från KPMG. Stadens revisorer överlämnade sin rapport till kommunstyrelsen i augusti. Kommunstyrelsen har begärt att få besvara den senast 8 oktober.

Övriga ersättningar från styrelser och andra uppdrag är inte medtagna.

Kommentarer

  1. Höjningen styrs av stadsrådslönen. I och med att den regleras 1 juli varje år och alla arvoden i kommunen utgår från den så har alla arvoden i kommunen höjts, inte bara kommunalrådens.

 1. När de nya kommunalråden tillträdde 1 januari i år så gällde de tidigare fastställda arvodena. Lidingös kommunalrådsarvoden baseras på vad ett statsråd tjänar. 1 juli höjdes statsrådsarvodet till 139.000 och det innebär att kommunalrådsarvodet följde med. Kommunstyrelsens ordförande (KSO) ska ha 65 % av ett statsrådsarvode vilket blir 90.350 kronor. De övriga kommunalråden ska ha 75 % av KSO:s arvode, vilket blir 67.763 kronor per månad. Oppositionsrådet ska ha 50% vilket blir 45.175 kronor per månad. Alla politikerarvoden finns att läsa i Lidingö stads författningssamling F18/2019 Reglemente om ekonomiska villkor för förtroendevalda antaget av kommunfullmäktige den 17 juni 2019 och gällande från den 1 juli 2019.

 2. Sprang över artikeln. Instressant och tänkvärt inspel i debatten, inte bara gällande kommunalråd utan även kommunfullmäktiges arvodering och dess effekter på prestation. Nedan länkad studie går på djupet gällande arvodering i svenska kommunfullmäktigen och bland kommunlråd, dess skillnad i storlekt kommuner sinsemellan, och vad denna skillnad har för påverkan på prestation

  https://www.uppsatser.se/uppsats/d0c6b7bb97/

  Källa:
  https://www.uppsatser.se/om/Max+Rylander/?fbclid=IwAR1GeHbgMxGXvhYXTOP5Fu_rfuytaykIDs0ACMwKT8DxEnUhfSiiXormVLQ

 3. Det vore intressant att följa upp utvecklingen av de administrativa kostnaderna i förhållande till de operativa kostnaderna i landets kommuner. Hur står sig Lidingö där?

  Jag får för mig att vår administration är
  Förhoppningsvis hög i jämförelse med andra kommuner. Dvs vi får mindre kommunal service för varje inbetald skattekrona.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *