Höjda avgifter från årsskiftet

Automatic lawn sprinkler watering green grass. Sprinkler with automatic system. Garden irrigation system watering lawn. Water saving or water conservation from sprinkler system. Generative AI.
Stad & Politik29 januari 2024 kl 03.261

Vid årsskiftet genomfördes höjningar av ett antal taxor eller avgifter. I de flesta fall rör det sig om mindre höjningar för att kompensera för inflation och ökade omkostnader.

Det är taxor för exempelvis bygglov, äldreomsorg, sotning och avfall som höjdes vid årsskiftet. I de flesta fall rör det sig om indexhöjningar med några få procent, i andra fall är höjningarna mer omfattande, som avfallstaxan som höjs med 20 procent och taxan för vatten- och avloppsanläggningen med tolv procent.

Avfallsverksamheten i staden finansieras genom avgifter och ska inte generera ett ekonomisk över- eller underskott. Kostnaderna för avfallshanteringen har ökat och förväntas öka ytterligare med kommande förändringar inom avfallsområdet. Detta tillsammans med det allmänna ekonomiska läget med inflation och ökade kostnader gör att taxan behöver höjas med 20 procent.

Då det gäller vatten och avlopp finns ett stadigt behov av underhåll och investeringar i VA-nätet och dess anläggningar. Kombinationen ökande kostnader på grund av indexökningar och stigande avgifter gör att verksamheten i dag är underfinansierad. För att komma i balans krävs en höjning med tolv procent.

Kommentarer

  1. Inflation på 20%?! Vilken värld lever ni i? Jag vågar påstå att ni är pådrivande av inflationen om
    Ni höjer taxor med 20%. Vad har blivit 20% dyrare i hanteringen av avfall?
    Kan ni förtydliga det tack

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *