Höjda arvoden för politikerna

Stad & Politik28 april 2021 kl 05.472

Kommunalrådet Daniel Källenfors (M) har fått påökt. Även övriga politiker får en höjning av sina arvoden från 1 januari i år. Höjningen beror på att statsrådens ersättningar ökat och Lidingös ersättningar grundar sig på statsrådens.

Daniel Källenfors (M) får sitt månadsarvode höjt med 1 950 kronor och ligger numera på 92 300 kronor per månad. Hans arvode ska vara, enligt stadens arvodesberedning, 65 procent av vad ett statsråd har. Statsrådsarvodena är 142 000 kronor per månad.

Övriga kommunalråd ska ersättas med 75 procent av Källensfors (M) arvode. Det betyder att Birgitta Sköld (LP), Amelie Tarschys Ingre (L) och Carl-Johan Schiller (KD) får sina arvoden höjda med 1 462 kronor och har nu 69 225 kronor per månad.

Oppositionsrådet, Daniel Larson (S), ersätts med 46 150 kronor eftersom det arvodet ska vara 50 procent av vad Källenfors (M) har.

Ordförandena i de olika nämnderna ska enligt reglementet ha 22 procent av Källenfors (M) arvode, vilket innebär att de får 20 306 kronor i månaden för uppdraget.

Även om politikernas på Lidingö arvoden kan synas höga, så har de ännu inte kommit upp i de summor det ville bevilja sig själva efter valet 2018. Många kommer nog ihåg den upprörda stämning som rådde bland Lidingöborna när det ännu oprövade nyvalde kommunalrådet Daniel Källenfors (M) ville ge sig själv på en höjning på över 20 000 kronor per månad till 108 800 kronor (https://www.lidingosidan.se/politik/glada-leenden-nar-deras-arvodena-hojs/?q=arvoden).

Övriga kommunalråd skulle följa efter. Carl-Johan Schillers (KD) valslogan ”Dina skattepengar – mitt fokus” fick en annan betydelse än han kanske tänkt sig. I DN hävdade han att man ville ”undvika dåliga beslut”, ett uttalande som han sedan backade ifrån. 

Moderaterna fick ”pudla” och förslaget drogs tillbaka. Bra eller dåliga beslut; om ett drygt år det val igen och då blir det Lidingöborna som avgör om politikerna är värda sina arvoden eller ej.

Kommentarer

 1. Ämne man blir så trött på att läsa sådant. Även om det är årlig revision så har jag svårt att se hur Källenfors och övriga kommunalråd är värda den pengen.

  Carl-Johans slogan får han gärna förtydliga.

  Jag har inte sett annat än att det skylls på att tidigare styre inte har haft ordning på ekonomin.

  I övrigt så är det neddragningar och sämre kvalitet som präglar det som syns utåt i form av resultat.

  Snöröjning, saltsopning, hemtjänst, asfaltering, konsult skandaler, personalomsättning av höga chefer på kommunen, långa ledtider på felanmälan, obefintlig framdrift i fastslagna beslut, upprustning rudboda ex, inbrott, bilstölder, bildelsstölder, personrån.

  Det styret är duktiga på är återkoppling i media. Det är bra. Dock så önskas även tydliga resultat.

  Min personliga syn som fd företagsledare är att samtliga i ledande position skulle få stå till svars för uteblivet resultat mot aktieägarna, i detta fall kommuninvånare.

  För att låna uttrycket från en bekant: ”vad fan får jag för pengarna?”

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *