Högt engagemang hos stadens medarbetare

Stad & Politik22 november 2019 kl 06.26

Varje år genomför Lidingö stad en medarbetarenkät där frågor om ledarskap, målstyrning, uppföljning och engagemang ställs. Årets resultat visar bland annat på högt medarbetarengagemang och fortsatt högt ledarskapsindex.

2 365 av stadens medarbetare inbjöds att medverka i enkäten och svarsfrekvensen blev hela 88 procent. 

– Det är ett glädjande resultat och frukten av ett långsiktigt och konsekvent arbete. De nya inriktningsmålen från politiken upplever jag också har skapat en större tydlighet bland medarbetarna om våra mål. Enkäten ger oss värdefull kunskap om var vi ska lägga våra resurser för det fortsatta utvecklingsarbetet, säger stadsdirektör Daniel Broman.

Motivation, ledarskap och styrning ges högt betyg. Det totala värdet steg i årets mätning från 78 till 82. Även stadens ledarskapsindex, som sammanfattar andelen positiva svar på frågorna om ledarskap, är fortsatt högt.

– Jag konstaterar att vi har chefer som tillsammans med sina medarbetare gör ett fantastiskt bra arbete i organisationen. Enkäten ger ett mycket bra värde som tyder på att våra interna ledarskapssatsningar visar på en mycket bra effekt parallellt med högt medarbetarengagemang Det ger styrka och kraft åt hela organisationen, säger personalchef Cecilia Haslum.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *