Högt betyg till Lidingös förskolor men kvaliteten ska förbättras ännu mer!

Debatt26 augusti 2022 kl 04.34

Lidingö har bland de mest nöjda förskoleföräldrarna i Stockholmsregionen. Nöjdheten har dessutom ökat! I år är 93 procent av föräldrarna nöjda med sin förskolas verksamhet och 94 procent kan rekommendera den till andra föräldrar.

Bakom de rekordhöga siffrorna finns bl a ett systematiskt kvalitetsarbete, kontinuerlig kompetensutveckling av personalen, fokus på lärande utifrån förskolans pedagogik, satsningar på barnens språkutveckling, trygghetsprogram, fler förskollärare och mer resurser till barnhälsan.

Men också färre antal barn per pedagog jämfört med snittet i länets kommuner samtidigt som Lidingö är näst pedagogtätaste kommunen bland våra jämförelsekommuner. Det är antal barn per pedagog som är det relevanta kvalitetsmåttet.

Liberalerna har ordförandeskapet i utbildningsnämnden och är därmed ytterst ansvariga för förskoleverksamheten på Lidingö. Under vårt ordförandeskap har rejäla ekonomiska satsningar resulterat i en förskolepeng som är en av länets absolut högsta.

När det gäller de små barnen (1–2-åringar) har Lidingö den högsta ersättningen i hela Stockholms län! Lidingös förskolor har därmed bättre ekonomiska förutsättningar att bemanna småbarnsgrupperna med välutbildad personal jämfört med alla andra kommuner i Stockholmsregionen.

Resultatet av våra närmare fyra år som ordförande kan vi vara stolta över men vi är inte nöjda. Kvaliteten i förskoleverksamheten på Lidingö ska hela tiden förbättras för att ge våra barn den bästa möjliga starten i livet. Här har förskollärarna en nyckelroll som pedagogiska ledare av förskolans utbildningsuppdrag.

  • Därför har vi satt av resurser för att kunna dubblera antalet förskollärare i stadens förskolor. En av dem, Gångsätra förskola, har nått målet med nästan 50 procent förskollärare i barngrupperna.
  • Därför har vi sett till att barnen har tillräckligt med yta att vara på genom nya riktlinjer där vi har skärpt kraven på vistelseytan storlek.
  • Därför detaljstyr vi Liberaler inte förskolorna utan låter våra skickliga pedagoger utforma verksamheten på ett professionellt vis. I det ingår rektorns ansvar att organisera verksamheten inkl. att utifrån de förutsättningar som gäller på den enskilda förskolan, sätta samman barngrupperna - helt enligt Skolverkets riktlinjer.

KD:s kommunalråd Carl-Johan Schiller och partiets två toppkandidater kräver i en debattartikel i Lidingö Nyheter att politikerna - tvärt emot Skolverkets riktlinjer - ska detaljstyra förskolan och bestämma storleken på barngrupperna. Dessutom påstår samma politiker i svepande ordalag att förskolan på Lidingö inte har en tillräckligt bra ”utbildningsmiljö” – tvärt emot föräldrarnas uppfattning.

Vi liberaler baserar vår politik på forskning, fakta och beprövad erfarenhet. Det är vår liberala politik som tagit Lidingös förskolor till den topposition som vi nu har. Vi hoppas att lidingöborna väljer att fortsätta på denna framgångsrika väg genom att lägga sin röst på Liberalerna i kommunvalet.

Riskera inte kvaliteten i våra förskolor och skolor genom att rösta fram politiker som vill detaljstyra och som tror sig veta bättre hur förskolan ska organiseras än vår professionella personal!

Suzanne Liljegren
Ordförande (L) utbildningsnämnde
Amelie Tarschys Ingre
F d ordförande (L) utbildningsnämnden

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *