Högsta och lägsta kommunalskatten 2020

Stad & Politik22 september 2020 kl 05.40

Kommunalskatterna skiljer sig mycket mellan olika kommuner. Lägst skatt har Österåkers kommun medan invånarna i Dorotea får den högsta skatten i landet. Lidingö ligger nu på sjunde plats med 30,07 kr.

Enligt SCB höjdes den totala kommunala skattesatsen med i snitt 9 öre till 32,28 procent i år. Den totala kommunalskatten består av en del till kommunen och en del till regionen där kommunen befinner sig i. Av den genomsnittliga höjningen på 9 öre går i snitt 2 öre till kommunerna och 7 öre till regionerna.

Ett problem för dagens kommunala skatteutjämningssystem är att det kan leda till att kommunpolitiker inte ser värdet av att hålla skatten på en attraktiv nivå, skriver tidningen Dagens Samhälle. En låg kommunalskatt ger en tydlig indikation på att en kommun är välskött.

Tidningen fortsätter: Riksdagens finansutskott enades före sommaren om att uppmana regeringen att lämna förslag till hur den i dag orättvisa skatteutjämningen mellan kommunerna ska lösas. Det har varit en långdragen fråga där uppfattningarna i högsta grad har skiljt sig mellan kommunerna. De som har hög skatt och kanske sämre skatteunderlag har synpunkter och önskar mer finansiering från kommuner med bättre skatteunderlag.

Det finns en lång rad faktorer som ligger utanför kommunpolitikernas möjlighet att påverka och som gör att skatteunderlaget skiljer sig kraftigt åt. Detta är också orsaken till att det finns ett utjämningssystem. Men ett problem för utjämningssystemet är om det leder till att kommunpolitiker inte ser värdet av att hålla skatten på en rimlig och attraktiv nivå.

Dagens Samhälle skriver: Nivån på kommunalskatten har alltsedan starten ingått i underlaget för Svenskt Näringslivs granskning och rankning av det lokala företagsklimatet. En låg kommunalskatt är en faktor som bidrar till en bättre placering. Detsamma gäller för tidningen Fokus rankning av bästa boendekommuner. I Svenskt Näringslivs rankning har de fem kommunerna i topp en kommunalskatt på i snitt 29:89 kronor. De fem kommunerna i botten har genomsnittet 33:33.

Kommunalskatten betalas av företagare och företagens anställda och inte av företagen, skriver tidningen, men det finns ändå flera viktiga skäl till varför kommunalskatten är en viktig del i det lokala företagsklimatet. En låg kommunalskatt ger en tydlig indikation på att en kommun är välskött.

Låg kommunalskatt har dock störst betydelse för kompetensförsörjningen. I en konkurrensutsatt och globaliserad värld är medarbetarna en allt viktigare resurs. I dag söker högutbildade personer inte enbart jobb i sitt närområde, utan ofta i hela landet och även utanför landets gränser. Rätt lön, likväl som god boendemiljö och intressanta arbetsuppgifter, attraherar talangerna. Därför måste en kommun konkurrera på flera olika områden för att locka till sig boende. En viktig del av detta är just låg skatt.

Samtidigt noterar tidningen att kommunalskatten har störst betydelse för dem som har låga löner. Eftersom företagare ofta tar ut förhållandevis låga löner blir kommunalskatten den största skatteutgiften i deras privatekonomi. Nivån på kommunalskatten är därför viktig för företagare som grupp och kommuner med låg skattesats blir självklart mer attraktiva för småföretagare än högskattekommuner.

Det finns alltså många skäl för en kommun att ha låg kommunalskatt. Ju fler företag som väljer att etablera sig i kommunen, desto fler arbetstillfällen erbjuds och inflyttningen ökar. Detta sammantaget leder till att skattebasen ökar och servicen kan både förbättras och göras effektiv utan hög kommunalskatt.

Kommun Total kommunal skattesats, %
Högsta kommunalskatten  
Dorotea kommun 35,15
Munkedals kommun 35,11
Bräcke kommun 35,09
Vännäs kommun 34,95
Åsele kommun 34,95
Sorsele kommun 34,95
Vindelns kommun 34,95
Ragunda kommun 34,92
Strömsunds kommun 34,92
Timrå kommun 34,88
   
Lägsta kommunalskatten  
Österåkers kommun 29,18
Solna kommun 29,20
Täby kommun 29,63
Vellinge kommun 29,68
Kävlinge kommun 29,69
Stockholms kommun 29,82
Lidingö kommun 30,07
Sollentuna kommun 30,20
Örkelljunga kommun 30,24
Nacka kommun 30,51

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *