Högsta arbetslösheten på sex år i Lidingö

Lidingö19 augusti 2019 kl 07.07

Lidingö noterar i juli den högsta arbetslösheten sedan juli 2013. Under juli månad rapporterade Lidingö en total arbetslöshet på 3,9 procent. Det är en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med samma tidpunkt i fjol. Även i Stockholms län stiger arbetslösheten något.

Sett till antalet personer betyder det att 853 av 21 872 invånare i åldern 16 till 64 år i Lidingö kommun var inskrivna som arbetssökande (74 fler än i juli i fjol).

Lidingö är inte den enda kommunen i Stockholms län där arbetslösheten går uppåt. Arbetsförmedlingen ser just nu en uppgång i 17 av 26 kommuner. Störst är ökningen i Upplands Väsby där arbetslösheten stiger med 1,0 procentenheter.

Även om arbetslösheten i Lidingö alltså ökar, så ligger den fortfarande under snittet i hela Stockholms län (3,9 procent i kommunen, jämfört med 6,0 procent i hela länet). Ekerö har den lägsta arbetslösheten i länet (2,9 procent), medan Södertälje har den högsta (10,6 procent). För att Lidingö skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Ekerö skulle 219 personer behöva sysselsättas.

Arbetslösheten bland utlandsfödda stiger

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 10,7 procent i Lidingö under juli månad, motsvarande 455 av 4 252 personer. Det är 0,8 procentenheter fler än vid samma tidpunkt i fjol (+45 om man räknar personer). Därmed stiger de utlandsföddas arbetslöshet för sjätte månaden i följd.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 6,8 procentenheter i Lidingö. Det är en större skillnad än för ett år sedan (+0,5 procentenheter).

Skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Lidingö om man jämför med andra kommuner i Stockholms län. Botkyrka har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Ekerö har den största.

Medan arbetslösheten bland utlandsfödda alltså ökar i Lidingö så minskar den i Stockholms län. Jämfört med juli förra året har andelen arbetslösa utlandsfödda i länet minskat med 0,5 procentenheter (till 13,0 procent). Trots den senaste uppgången har Lidingö med andra ord fortfarande lägre arbetslöshet bland utlandsfödda än Stockholms län.

Ungdomsarbetslösheten sjunker

Till skillnad från den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,1 procentenheter). I juli var 3,6 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 70 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med ett personer på ett års sikt.

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Lidingö lägre än i Stockholms län som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 2,8 procentenheter.

Källa: Newsworthy och Arbetsförmedlingen

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *