Högsta arbetslösheten på länge på Lidingö

Lidingö17 april 2020 kl 06.03

Under mars månad rapporterade Lidingö en total arbetslöshet på 4,3 procent. Det är en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med samma tidpunkt i fjol. Även i Stockholms län stiger arbetslösheten. Detta skriver nyhetsförmedlingstjänsten Newsworthy i ett pressmeddelande.

Sett till antalet personer betyder det att 955 av 22 209 invånare i åldern 16 till 64 år i Lidingö kommun var inskrivna som arbetssökande (143 fler än i mars i fjol). Det är tolfte månaden i följd som arbetslösheten stiger i Lidingö.

Lidingö är inte den enda kommunen i Stockholms län där arbetslösheten går uppåt. Vi ser just nu en uppgång i 25 av 26 kommuner. Störst är ökningen i Sigtuna där arbetslösheten stiger med 1,4 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Lidingö alltså ökar, så ligger den fortfarande under snittet i hela Stockholms län (4,3 procent i kommunen, jämfört med 6,7 procent i hela länet). I riket som helhet steg arbetslösheten i mars med 0,7 procentenheter jämfört med året innan och ligger nu på 7,6 procent. 247 av 290 kommuner har högre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 10,7 procent i Lidingö under mars månad, motsvarande 481 av 4 495 personer. Det är i stort sett lika stor andel som i fjol.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 6,4 procentenheter i Lidingö. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,6 procentenheter).

Precis som den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+1,1 procentenheter). I mars var 4,6 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 90 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med 22 personer på ett års sikt.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *