(MP): Fina fasader skapar inte ett hållbart samhälle

Debatt15 februari 2021 kl 05.541

Lidingö ska utvecklas hållbart. Här ska man kunna bo, arbeta och leva. En trivsam och trygg stadsmiljö kan och ska kombineras med hållbarhet för klimat, miljö och ekonomi. Det blir allt mer uppenbart att den politiska majoriteten på Lidingö saknar lösningar för en hållbar och bärkraftig stadsplanering.

Hur våra städer utvecklas spelar en avgörande roll för om vi ska klara klimat- och miljöomställningen. Transporter står för 50 procent av klimatutsläppen i Sverige samt en stor del av luftföroreningarna och bullret. Byggande står för 20 procent av utsläppen. Till detta kommer stora resursuttag och avfallsmängder.

Häpnadsväckande nog har Lidingö stad idag inget program för hållbart byggande. Och i kommunens nya miljöprogram nämns byggande och stadsplanering inte alls. Därför har vi i Miljöpartiet lagt ett förslag om ett nytt Miljöprogram för Lidingö där hållbart byggande och hållbar stadsplanering har en framskjuten plats.

Vi föreslår bl a att kommunen ska:

  • Vara 100 procent fossilfri till 2030, när det gäller inköp av energi och energiproduktion, fordonsflotta, placeringar, etc.
  • Ha ett klimatneutralt byggande till 2045
  • Göra klimatberäkningar på allt byggande, fastighetsförvaltning och beslut för plan- och bygglov, och ställa klimatkrav vid nyproduktion
  • Inför cirkulära strategier för effektiv resurshantering, avfall och återvinning vid byggande och fastighetsförvaltning

Att de här förslagen behövs blir tydligt i ljuset av den moderatledda majoritetens plan för nya bostäder i Högsätra. Uppdragsbeskrivningen saknar helt kriterier för klimat, miljö och annan samhällsnytta. I stället för en blandning av bostadsrätter och hyresrätter, små och stora lägenheter, prioriteras stora bostadsrätter och radhus. Förslaget innehåller överhuvudtaget inga hyresrätter.

Som om inte detta är nog har förslaget en så urusel ekonomi att den ursprungliga gång- och cykelbron, som skulle binda ihop Högsätra med Larsberg, över barriären Södra Kungsvägen, inte blir av.

Även det nya planprogrammet för Rudboda torg, som staden äger, saknar helt kriterier för klimat och miljö samt förutsättningar för att servicen till lidingöborna kan förbättras. Och i Lidingö centrum har man stoppat både bostäder och nya lokaler för handeln.

Varken klimatmässigt eller ekonomiskt hållbart, men med en tydlig tanke om att få Lidingö att stagnera – så skulle man kunna sammanfatta den moderatledda majoritetens stadsplanering.

Det är hög tid för en politik som sätter hållbarhet och en bredare samhällsnytta för Lidingöborna i centrum.

Patrik Sandström (MP), gruppledare
Erik Wallin (MP), ledamot i miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Jarmo Kukka (MP, ledamot i teknik- och fastighetsnämnden

Kommentarer

  1. Miljökrav på byggnader regleras i statliga byggnormer. På vad sätt skulle särregler för Lidingö förbättra ekonomin för utvecklingen av Högsätra-området?
    På vad sätt skulle fler hyresrätter förbättra ekonomin för Högsätra-området? Det leder ju bara till att projektet belastas med lägre intäkter för sålda byggrätter.
    Nils-Henrik Tideberg Ledamot av miljö och stadsbyggnadsnämnden

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *