Högsätra – Vart tog pengarna vägen?

Högsätrahuset. Foto: Andreas Lindberg
Debatt15 december 2020 kl 05.21

Idén att riva sjukhuset grundades för 5 år sen. Motivet var huvudsakligen ekonomiskt. Sjukhuset var inte ens till hälften uthyrt. Idag är huset fullt utnyttjat. Intäkter av försäljningen av stadens mark, dvs sjukhustomten, skulle då ge ett rejält överskott. På den mark där sjukhuset står skulle två kvarter med totalt 23 000 kvm bostäder byggas. Det kunde motsvara närmare 250 bostäder. 

Drastiska bantningar av antalet bostäder har skett sedan dess, men rivningen kvarstår. I nuvarande plan, som är underlag för markanvisningstävlingen som avgörs vid årsskiftet, skall 35 radhus byggas på platsen för sjukhuset. Här försvinner många hundra miljoner av värdet på stadens mark. Och dessutom tar staden på sig 140 miljoner i kostnader för rivning och avskrivning av bokfört värde. 

Fler bostäder kan byggas här. På samma yta som majoriteten i kommunfullmäktige avsatt för de 35 radhusen kan flerbostadshus i tre till fem våningar byggas (i småskaligt utförande) och värdefull skog sparas.  Med en genomsnittshöjd av fyra våningar kan 215 lägenheter byggas på sjukhustomten istället för radhusen. Överskottet till stadens kassa kan uppskattas till 245 miljoner kronor enligt beräkningar vi har presenterat i våras, när tävlingen blev offentlig. Detta överskott skulle kunna anvöndas för vård, skola och omsorg. 

Genom att på ett rimligt sätt utnyttja stadens mark för att bygga lägenheter istället för radhus kan mycket pengar sparas och hela Högsätraprojektets ekonomi säkras.  

För Lidingö Vänner
Anders Ulfvarson
Karl Alexanderson
Helena Bargholtz
Bengt G Nilsson
Jan-Erik Nowacki

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *