Högsätra – oklara politiska beslut

Högsätrahuset. Foto: Andreas Lindberg
Debatt4 januari 2021 kl 04.521

Planeringen för en omfattande bostadsbebyggelse i Högsätra startades för 8-10 år sen. Det som började med 680 lägenheter 2016 har sedan krympt till 450-550 i Planprogrammet som Kommunfullmäktige beslutade om i juni 2018. Men idag vet vi inte hur många bostäder staden officiellt har bestämt. I markanvisningstävlingen som utlystes i februari i år anges 115-130 bostäder med 35 radhus som tillägg i den sista etappen. Det förutsätter att Högsätrahuset, fd sjukhuset rivs.

När Coronan redan var ett faktum tog staden beslut att starta tävlingen om vem som skall tilldelas rätten att bygga bostäderna och genomföra detaljplaneringen tillsammans med staden. Det gavs inte tillfälle, utrymme eller vilja för medborgarna att diskutera vad som skall byggas eller hur många bostäder planen skall innehålla. Det kommer inte ske förrän detaljplanen är klar. Kanske nästa höst får medborgarna uttrycka sina åsikter i ett samråd. Det är först då vi får och kan uttrycka om det var rätt att bostadsinnehållet minskades från omkring 500 till 165 bostäder och att det tidigare sjukhuset rivs utan hållbar motivering. Dessutom kommer 250 miljoner av stadens och Lidingöbornas värde i byggrätter gå upp i rök. Motivet för att riva Högsätrahuset var att 23.000m2 bostäder skulle byggas i dess ställe. Det gäller förstås inte när man ändrat förutsättningarna och radikalt minskat bostadsinnehållet, vilket leder till minskade intäkter.

Som Lidingöbor har vi inte haft kunskap om de drastiska förändringar som skett. Det väl utarbetade Planprogrammet för Högsätra från 2018 finns att läsa på nätet under Lidingö Stad, Bygga och Bo. Det är överspelat och istället gäller ett nytt kvalitetsprogram. Hur det här har gått till är väl det närmaste ett hemlighetsmakeri man kan komma. Om det är hållbart rent juridiskt vet vi inte, men att det är en dålig start för detaljplanearbetet är i alla fall solklart.

Ett sätt att skapa förståelse och förtroende för fortsättningen är att inleda en dialog med Lidingöborna. Revidera och bearbeta Planprogrammet med resultatet och erfarenheten av tävlingen och presentera det för samråd innan detaljplanen utvecklas. På så sätt kan det viktiga Högsätraprojektet få en god start.

Lidingö Vänner
Anders Ulfvarson
Karl Alexanderson
Helena Bargholtz
Jan-Erik Nowacki

Kommentarer

  1. Om Lidingö skall fortsätta att förbli unikt och fortsätta vara småstaden bredvid storstaden så kan vi inte göra som andra kranskommuner och hela tiden i varje läge maxa antalet byggrätter. Anledningen till att folk är beredda att betala miljontals kronor extra för att köpa en bostad på Lidingö är att Lidingö är unikt i sin småskalighet. Om man vill bo tätt och fult så finns det massor av möjligheter i våra grannkommuner som Solna, Nacka och Täby. Att använda sålda byggrätter för att finansiera kommunal konsumtion som ni föreslår är inte långsiktigt hållbart (se hur bra det slutade i Danderyd) det är som att kissa i byxan. Först är det varmt och skönt sen blir det kallt och äckligt. Och kvar står man med en sönderbygd kommun. Det nya förslaget till en försiktig och vacker utveckling av sjukhusområdet slår vakt om våra omistliga värden på Lidingö.
    Jag anser att det är vi Moderater på Lidingö som valt en annan väg för Lidingö som är de verkliga Lidingövännerna.
    Nils-Henrik Tideberg

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *