Högsätra Kärnan godkänns i kommunstyrelsen

Så här tänker arkitekterna att Hälsans Hus i Högsätra ska se ut.
Stad & Politik13 mars 2024 kl 04.301
Bara du som prenumererar får:
• Över 5000 artiklar i arkivet
• Alla reportage
• Alla tester (kräftor, semlor, restauranger)
• Bildrebusjakten 1 gång/månad
• Dryckesguiden 1 gång/månad
• Bopriser 1 gång/månad
• Nyhetsbrev 1 gång/månad
Du stödjer Lidingös lokala dagstidning med oberoende journalistik
Läs denna artikel gratis!
... och du får 5000 andra artiklar också!
Prenumerera från
29 kr/månad
Första månaden gratis!
Ingen bidningstid
Klicka här
Du stödjer Lidingös lokala dagstidning med oberoende journalistik
En månad i taget
29 kr/månad
Ingen bindningstid
Första månaden gratis!
Årsprenumeration
295 kr/år
(24:50/månad)
(Ord pris 345 kr/år)
Ingen bindningstid
Första månaden gratis!
En dag
49 kr/dag
Engångsbetalning (kort eller Swish)
Har du redan ett konto?

Kommentarer

 1. Socialdemokraterna står inte bakom kommunstyrelsens förslag till ny detaljplan för utvecklingen i Högsätra!
  Redan när ärendet om markanvisningstävling för ny bebyggelse i Högsätra behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars 2020 yrkade vi tillsammans med MP att ärendet skulle återemitteras för omarbetning, för att
  – lägga till miljö-, klimat- och hållbarhetskrav i kvalitetsprogrammet.
  – ändra utvärderingen så att bedömning och poängsättning görs utifrån en tredjedel vardera av projektidé, hållbarhetskrav och pris.
  – ändra antalet bostäder till vad som angavs i tidigare beslutat projekt-PM.
  – prioritera flerbostadshus med små till stora lägenheter och en blandning av upplåtelseformer, särskilt hyresrätter då dessa saknades helt i förslaget.
  – omarbeta förslaget för att uppnå ett bättre ekonomiskt resultat med syfte att finansiera bättre koppling och tillgänglighet mellan omliggande bostadsområden, inkluderat den bro till Larsberg som tidigare skisserats.
  – se över framtida behov av vård- och omsorgslösningar på Lidingö och i Högsätra innan slutgiltigt beslut om utformning av, och hyresnivåer i, Hälsans hus tas.

  Vi välkomnar att det byggs fler bostäder på Lidingö. Det behövs då det råder bostadsbrist både här och i länet som helhet. Men i den beslutade markanvisning gällande ny bebyggelse i Högsätra återstår bara en spillra av det tidigare framtagna och beslutade planprogrammet och projekt-PM:et. Vi anser att de tidigare planerna ska fullföljas. Syftet med dessa var att öppna upp och binda ihop stadsdelarna Högsätra, Larsberg och Dalénum på ett bättre sätt. Den visionen har försvunnit i det beslutade förslaget. Vi har även lyft att den cykel- och gångbro över Södra Kungsvägen som tidigare fanns med bör utredas vidare och fortsatt vara del av projektet.

  Hållbarhet

  Det saknas helt miljö-, klimat- och andra hållbarhetsperspektiv i den beslutade utvecklingen av området. Vi har därför krävt att det ska tas fram ett hållbarhetsprogram, där viktning av poäng för markanvisningen sker med en tredjedel vardera utgörande av hållbarhetskriterier, ekonomi och gestaltning. Utformningen av kvarteren, tillsammans med de kvalitetsprogram som tagits fram, snävar in projektet för mycket. Till exempel lämnas inte utrymme för att bygga i trä eller i varierad arkitektur. Vi anser inte att det är politikens uppgift att använda stadens resurser för att på detta sätt styra mot en specifik arkitektonisk tidsepok.

  Vi har föreslagit en prioriterad inriktning på flerfamiljshus, små till stora lägenheter, och en blandning av hyresrätter, ägarlägenheter och bostadsrätter. Det skulle ge utvecklingen av området en större social hållbarhet. Med fler bostäder skulle även projektets ekonomiska hållbarhet ökat.
  Med den kalkyl som presenterats med färre bostäder och fokus på stora bostadsrätter, ägarlägenheter och radhus, är det osäkert om projektet ens kan gå med överskott. Minskningen av antalet bostäder har gett ett sämre underlag för utbyggd kollektivtrafik och dessutom på ett uppseendeväckande sätt minskat intäkter till staden från stadsmiljöavtalet med Trafikverket med närmare 17 miljoner kronor!

  Hälsans Hus

  Vi stödjer att Hälsans Hus finns kvar i projektet. Det är dock viktigt att huset utformas på ett sätt som är anpassat för de verksamheter som ska finnas där. Vi har lyft vikten av att se över vilka behov av hälso- och sjukvårdsverksamheter som behövs i framtiden på Lidingö, att utredas innan slutgiltigt beslut om utformning tas. De senaste åren har en hel del av tidigare vårdutbud försvunnit från Lidingö. För att skapa rätt förutsättningar för att tillgodose Lidingöbornas behov av en tillgänglig vård bör därför dialog föras med Region Stockholm, verksamheterna som finns i Högsätrahuset idag och övriga vårdgivare på Lidingö.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *