Högre avgifter och försämringar för barnen en konsekvens av sparkravet

Debatt16 december 2019 kl 07.003

Det är tydligt att konsekvenserna av sparkraven från majoriteten drabbar barnen på Lidingö, oavsett om de går i kommunal eller fristående verksamhet. Höjda avgifter, större barngrupper, lägre personaltäthet och färre utbildade i personalen är några av konsekvenserna om majoritetens förslag på fryst skolpeng blir verklighet.

Den kommunala musikskolan var tvungna att höja avgifterna direkt för att få ekonomin att gå runt för att kunna möta de nya sparkraven från majoriteten. För en ensamstående förälder med två barn i musikskolan innebär det att nästan 40 procent av skattesänkningen för 2020 försvinner direkt i höjda avgifter till musikskolan.

Effektiviseringen har visat sig vara en besparing och det är inte samma sak som en satsning. Ett antal förskolor och skolor har hört av sig och berättat vad de har behövt göra för att möta den frysta skolpengen. Det är samstämmiga uppgifter oavsett om det är kommunala eller fristående verksamheter och nedan finns en kort konsekvensanalys efter att ha sammanställt deras uppgifter:

 • Intag av fler barn vilket leder till större barngrupper
 • Lägre lärartäthet då fler barn tas in och ingen ny personal kan anställas
 • Neddragningar på personal, framförallt för de elever som behöver extra stöd
 • Låga eller inga löneökningar till existerande personal
 • Lärare har fått gå ned i tid

Skolpengen på Lidingö har visserligen höjts de senaste åren men de har inte följt kommunprisindex, PKV, som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tar fram. PKV är avsett att användas för kommunerna som underlag vid beräkningen av kostnaderna för löne- och prisutvecklingen i fasta löner och priser. PKV kommer fram till och med 2020 ha ökat med mer än fem procentenheter jämfört med vad skolpengen har höjts under de senaste åren. Så verksamheterna på Lidingö har redan effektiviserat sina verksamheter genom att skolpengen inte har följt med de verkliga kostnaderna.

Att inte skolpengen på Lidingö har följt den allmänna prisutvecklingen har visat sig i att tre fristående förskolor har fått stänga då de inte fick ekonomin att gå ihop samt att de kommunala förskolorna har ett ackumulerat underskott på sex miljoner kronor.

Att ta in fler barn är ingen lösning som fungerar i längden utan det blir ett nollsummespel. Om en förskola/skola tar in ett extra barn är det någon annan verksamhet som tappar ett barn och har därmed svårare att klara sin ekonomi.

Engagemanget från bland annat 1 000 lidingöbor grundar sig i att alla vill det bästa för sina barn, oavsett om det är en kommunal eller fristående verksamhet. För barnen gör det ingen skillnad i vilken form verksamheten drivs utan den här besparingen drabbar alla barn lika.

Kommunen har en unik möjlighet att både sänka skatten till en av Sveriges fem lägsta och samtidigt satsa på kärnverksamheten genom att inflationsjustera skolpengen. Genom att lyssna på invånarna har nu majoriteten möjlighet att välja rätt väg för Lidingö.

Välj vägen som går till Sveriges bästa skola.

Mattias Yrgård Lerfors
Ordförande Lidingö Montessoriförskola

Kommentarer

 1. Håller helt med! Detta går helt emot Liberalernas löfte i opposition om mindre barngrupper i förskolan för de minsta barnen – de sitter nu med mandat att förverkliga sitt löfte, eller svika sina väljare.
  /Förälder till barn i kommunal förskola/skola

 2. Allt detta för att sänka kommunalskatten med 1% nästa år!!! Vart tog sinnet för proportioner vägen?

 3. Hej, jag har stor förståelse för att många är oroliga över att vi inte räknar upp budgeten 2020 men under de senaste 5 åren har uppräkningarna för skolan varit 15 procent och Lidingö ligger i topp i hela landet både vad gäller både lärarlöner och resultat i åk 9 och mycket väl till jämfört med våra jämförelsekommuner.

  Hur ser det ut på Lidingö i förskolan jämfört med Danderyd, Sollentuna, Österåker, Solna och Täby som är våra jämförelsekommuner?
  Som exempel får förskolan på Lidingö och Danderyd 2020 drygt 170 000 kr för en 1-2-åring på heltid medan i Sollentuna och Österåker får förskolorna drygt 150 000 kr per barn och i Solna och Täby drygt 140 000 kr per barn. För 2021 och 2022 planeras också för uppräkningar med 2% + 2%.

  Vi har höga ambitioner för skolan och förskolan på Lidingö och det ska vi fortsätta ha. Vårt mål är att Lidingös elever ska ha tillgång till Sveriges bästa utbildning och utveckling av undervisningen sker hela tiden.

  Amelie Tarschys Ingre (L)
  Ordförande Utbildningsnämnden

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *