Hög vaccinationsgrad på Lidingö

BIld: Daniel Roberts. Källa: Pixabay
Lidingö13 augusti 2021 kl 05.00

I jämförelse med föregående vecka är antalet fall av Corona på Lidingö 1,5 gånger så många. Under de tre senaste veckorna har det på Lidingö inrapporterats 210 konstaterade fall på 100 000 invånare. 

Dödssiffran på Lidingö är oförändrad sedan ett par veckor tillbaka. Enligt uppgifter från Socialstyrelsen har totalt 99 dödsfall registrerats fram till den 8 augusti 2021. Så här fördelar sig dödsfallen mellan de som inte har stöd, de som har hemtjänst och de som bor på särskilda boenden. 


Källa: SVT Nyheter

Vaccinationstakten på Lidingö fortsätter att stadigt gå uppåt. Totalt har 83,3 % av Lidingöborna påbörjat vaccinering mot covid-19, och 62,8 % har fått båda sprutorna. Lidingö ligger därmed fortsatt något före kommunerna inom region Stockholm, där 76,8 % fått sin första spruta, med en större andel av invånarna som påbörjat vaccinering. Skillnaden är +6,5 procentenheter. 

Illustration: SVT Nyheter

Källa: SVT Nyheter

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *