Hjälp i Coronatider

Lidingö19 mars 2020 kl 05.381

Lidingö stad meddelar på sin hemsida: Lidingö stad samarbetar med Röda korset Lidingö, om att kunna hjälpa äldre som inte kan lösa problem med exempelvis matinköp.

Är du 70 år och äldre och behöver hjälp, kontakta Röda korset Lidingö som samordnar Lidingös frivilliga resurser. Röda korset Lidingö nås på telefon 08-7650287. Du kan också vända dig till Lidingö stads kundcenter på telefon 08-731 30 00, knappval 1.

Tillfällig stängning av dagverksamheterna för äldre

Med anledning av utbrottet av Covid-19 rekommenderar Folkhälsomyndigheten att äldre personer över 70 år för tillfället bör begränsa kontakter med andra människor så långt det går.

Lidingö stad har i dag, den 18 mars, fattat beslut om att stänga samtliga dagverksamheter för äldre från och med måndag den 23 mars. Beslutet att stänga dagverksamheterna gäller till och med 30 april 2020. Beroende på utvecklingen av smittspridningen kan beslutet komma att förlängas. Syftet med den tillfälliga stängningen är att minska smittspridningen av Covid-19 för utsatta grupper.

Inför stängningen av dagverksamheterna kommer alla berörda kunder att kontaktas av stadens biståndshandläggare för att utreda kundernas behov av annat stöd under tiden som dagverksamheterna hålls stängda. Beslutet omfattar dagverksamheterna Gröna rummet, Linden, Träffen och Solgläntan som alla är belägna i Högsätra.

Värna våra riskgrupper

För att i möjligaste mån värna våra riskgrupper så utreds möjligheter att styra om resurser och insatser för att begränsa framförallt våra äldres risk att exponeras för smitta. Omsorgs-och socialförvaltningen samverkar med våra privata utförare, vårdcentralerna på Lidingö kring hemsjukvård och ASIH - avancerad sjukvård i hemmet - där det finns patienter som har både sjukvårdsinsatser och hemtjänst. Vi har också löpande kontakt med framförallt nordost-kommunerna för att uppdatera information och arbetssätt.

Region Stockholm har skickat ut rutiner till kommunerna kring hantering av covid-19. Rutinerna tydliggör hur smittade vårdtagare samt vårdtagare som varit exponerad för smitta ska hanteras vad gäller skyddsutrustning. Rutiner för städning och desinfektion ingår också. Rutinerna gäller våra verksamheter inom särskilt boende för äldre samt LSS, andra former av boenden, hygienrutiner för hemtjänst, personlig assistans och boendestöd.

När det gäller provtagning för misstänkt smitta så finns mobila provtagningsteam i Region Stockholms regi. Prioriterat är provtagning av personer på särskilda boende för äldre. Behov av provtagning går via läkarorganisationen på våra vård- och omsorgsboenden.

Omsorgs- och socialförvaltningens krisledning träffas dagligen för att stämma av läget, lyfta prioriterade frågor, beslut om uppdrag, samverkan samt prioritering av arbetsuppgifter. I krisledningen ingår förvaltningsledningen samt medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Kommentarer

  1. Hej! Jag önskar få tydligt besked hur hemtjänst personalen ska ha skydd för att inte sprida covid smitta från omgivningen eller att de är i början på sjukdom. Det innebär handsprit munskydd när nära samt då även förkläde. Givetvis arbetskläder som bytes varje dag. Utbildning i hygienrutiner måste förbättras.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *