Hjälp SL att planera tidtabellerna för 2020

Lidingö2 mars 2019 kl 08.17 3

Varje år ses kollektivtrafiken i Stockholm över och nya tidtabeller börjar gälla i december. I februari fick länets kommuner och funktionshindersorganisationer utskickat förslag och kan tycka till.

I februari skickas en remiss ut till de 26 kommunerna i Stockholms län och till funktionshindersorganisationer. Den innehåller en bruttolista med förslag på förändringar av linjesträckningar, turtäthet och trafikeringstid för bussar, lokalbanor, tunnelbana och sjötrafik. Dessutom innehåller den en översiktlig beskrivning av planeringen av pendeltågstrafiken.

Förslagen har tagits fram i samarbete mellan trafikförvaltningen och trafikutövarna som kör trafiken på uppdrag av SL och Waxholmsbolaget.

Om du har förslag på förändringar, så kan du höra av dig till Lidingö stad med dina idéer. Om förslaget är bra, och/eller flera har samma förslag kan du vara delaktig till att det bli en förändring.

Den 20 maj är sista datum för remissinstanserna att lämna synpunkter på de trafikförändringar som beskrivits i bruttolistan. Under våren gör trafikförvaltningen och trafikutövarna ytterligare utredningar av förslagen och under sommar och tidig höst görs en slutlig sammanvägning av förslagen och remissinstansernas synpunkter.
I november är det slutliga trafikförändringsdokumentet klart. Det innehåller då information om vilka förändringar som kommer att genomföras.

Dokumentet presenteras som ett informationsärende till Trafiknämnden och skickas till remissinstanserna.
Den 15 december 2019 börjar de nya tidtabellerna att gälla.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *