Hersby ska vara Sveriges bästa gymnasium

Debatt3 september 2019 kl 07.591

Hersby gymnasiums popularitet har ökat de senaste åren och meritpoängen för att komma in på Hersby har stigit. Med större elevkullar och att fler elever vill gå på Lidingö behövs det nya lösningar. Christinaskolan har aviserat att de vill starta gymnasium. Om det inte blir av blir en utbyggnad av Hersby åter aktuellt.

Det var många som stod på reservkön för att komma in på Hersby gymnasium till höstterminen, men i en artikel i Mitt i lyftes en missvisande siffra upp rörande denna reservkö. Siffran visade inte på unika elever utan en sammanslagning av alla reservplatser till alla program. Varje elev kunde ha sökt upp till elva program på Hersby.

Totalt 640 lidingöelever påbörjade sina gymnasiestudier nu på höstterminen. Utav dessa lidingöelever var det 62 stycken som inte fick plats på Hersby som hade det som sitt förstahandsval. En del av dessa elever fick till slut en plats på Hersby, medan andra kom in på ett annat gymnasium. Samtliga lidingöelever som är behöriga och som gjorde ett aktivt skolval har en gymnasieplats idag.

Valfriheten, som vi värdesätter högt, gör det möjligt för eleverna att välja den utbildning som passar dem bäst, vilket inte alltid är ett gymnasium beläget i hemkommunen. I år valde drygt 60 procent av eleverna ett gymnasium utanför Lidingö. Möjligheten att välja ökar kvaliteten i undervisningen och vidareutvecklar utbudet av gymnasieprogram. Med valfriheten att önska gymnasium tillkommer dessvärre det faktum att det inte är möjligt att dimensionera antalet platser på Lidingö för alla Lidingöungdomar.

Lidingömajoriteten vill att fler Lidingöungdomar ska ges möjlighet att gå gymnasiet på Lidingö. Därför är vi positiva till att Christinaskolan ansökt om att starta gymnasium på Lidingö. Om inte Christinaskolan skulle starta upp är vi öppna för en utbyggnad av Hersby. Oavsett så ska Hersby gymnasium fortsätta utvecklingen mot att vara en av Sveriges bästa gymnasieskolor.

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande
Birgitta Sköld (LP), kommunalråd och ordförande omsorgs- och socialnämnden
Amelie Tarschys Ingre (L), kommunalråd och ordförande utbildningsnämnden
Carl-Johan Schiller (KD), kommunalråd och ordförande teknik- och fastighetsnämnden

Kommentarer

  1. Företrädare för majoriteten betonar möjligheten att välja i sin debattartikel. Det är ju bra men tyvärr har tre av dessa partier aktivt minskat valmöjligheten på Lidingö genom att lägga ner Gångsätra gymnasium. Det har gjort valfriheten mindre på ön och gjort Lidingös gymnasiemarknad mindre attraktiv. Färre Lidingöungdomar väljer Lidingö som förstahandsval när valmöjligheten på ön blivit mindre. Trots det är det stor platsbrist på grund av M, L och KD:s politik.

    Med platsbrist på ön ökar givetvis meritpoängen som krävs för att komma in på Hersby gymnasium. Det visar inte främst Hersby popularitet utan det visar på den platsbrist som råder på ön.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *