Hersby gymnasiums lärares betygsättning ska inte utsättas för otillbörlig påverkan!

Debatt10 september 2022 kl 10.054

Det kommunstyrelsens ordförande, Daniel Källenfors (M) uttryckte under sitt tal i speakers corner på Hersby gymnasium den 7 september är högst anmärkningsvärt och uppseendeväckande. Åtminstone för alla oss som tar avstånd från en fortsatt marknadisering av den svenska skolan. Den konservativa högern, som givit skolkoncernernas vinstlobbyister inflytande över hur deras partiers skolpolitik ska utvecklas framåt, förespråkar fortsatt att glädjebetyg ska kunna användas i konkurrensen om att lägga beslag på elevernas skolpeng på marknadens villkor.

Under flera år har medias rapportering och forskningsresultat påvisat ett allvarligt problem: alltför många behöriga lärare utsätts för rektorers, föräldrars och ägares försök att påverka lärarnas betygsättning. Nu går Lidingömoderaternas främste företrädare inför elever och deras lärare ut med ett påstående om att Hersbys elevers betyg är extremt orättvisa, samt att deras betyg och meritvärden är för lågt satta.

Vi socialdemokrater står upp för att lärarnas yrkesetik ska stärkas och värnas, där korrekt bedömning utgör en viktig del i arbetet med att stärka tilltron till lärarprofessionen. Behöriga och legitimerade lärare utgör en garant för en stark profession. Lärarnas betygsättning ska inte utsättas för otillbörlig påverkan. Rektorer, ägare och politiker måste ta denna fråga på mycket stort allvar och ge lärarna förutsättningar att på ett rättssäkert sätt kunna sätta betyg helt enligt elevernas prestationer och kunskaper.

Vi har stor tilltro till Lidingös skolledning och lärare. Vi är som politiker i Lidingö stad ytterst ansvariga för stadens medarbetares arbetsmiljö, i det här fallet att säkerställa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för lärarna.

Förutom att moderaternas agerande kan öka risken för ohälsa bland lärare och skolledning är det även ett hot mot lärarnas professionalitet och i förlängningen hela betygssystemet. Ett system som innebär att slutbetyg från framför allt gymnasieskolan kan avgöra elevernas möjligheter att kunna gå direkt vidare till högre utbildning och arbetsmarknad. Det ska inte utövas påtryckningar på lärarna att sätta höga betyg. Glädjebetyg ska varken tillåtas för att stärka skolors konkurrens med andra skolor eller för att dela ut falska intyg om elevers faktiska kunskaper.

Daniel Larson, oppositionsråd (S)

Kommentarer

  1. Mycket bra och viktigt om denna farsot! Hur tas denna fråga vidare. Daniel Källenfors är ju den formellt högste ansvarige men när han själv är boven så borde detta anmälas till Skolinspektionen och ”utbildningsdepartementet”
    Ditt utmärkta inlägg/svar till DK måste offentliggöras brett!! via Facebook och i pressen!!

  2. Lidingös kommunala skolor står sig starka i konkurrensen. Skolorna ägnar sig i mindre utsträckning åt betygsinflation än skolor i andra kommuner och kostnaden per elev är inte högre än i andra kommuner. Ser S något problem i detta förutom att den enskilda Lidingöelevens rättfärdiga möjlighet att läsa vidare begränsas?

  3. Betygsinflation har för övrigt alltid förekommit. Gick på Östra Real i skarven 70/80-tal och anledningen då var att lärarna var mer kompetenta än lärare på andra skolor och därför kunde förmedla en högre kunskapsnivå med högre betyg som följd

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *