Hersby återgår till normal undervisning till hösten

Lidingö17 augusti 2020 kl 06.21

Sedan den 15 juni gäller inte längre Folkhälsomyndighetens tidigare rekommendation om att gymnasieskolor och komvux skulle undervisa på distans.

Gymnasieskolorna öppnar för undervisning i skolans lokaler vid skolstarten på torsdag den 20 augusti.

Bakgrunden till att Folkhälsomyndigheten tog bort rekommendationen om distansundervisning är att de har konstaterat att barn och unga bara blir sjuka i mindre utsträckning, att de generellt har milda symptom om de blir sjuka och att de generellt heller inte smittar andra barn eller vuxna. De flesta barn som blivit sjuka har smittats av en vuxen, visar Folkhälsomyndighetens rapport.

De som arbetar inom gymnasieskolan har inte diagnostiserats med covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper. Utifrån det epidemiologiska läget och det aktuella kunskapsläget anser Folkhälsomyndigheten att det är rimligt att gymnasieskolan återgår till ordinarie verksamhet vid terminsstarten i höst. Men det är viktigt att skolorna vidtar åtgärder för att minska smittspridning,.

Lidingö Vuxenutbildning genomförs fortsatt på distans med undantag av vissa grupper.

  • Examinationer och handledning kan komma att ske på plats i skolan.
  • Vissa moment i yrkeskurserna kan ske på skolan.
  • Din lärare informerar om vad som gäller för din kurs.

Hersby gymnasium
Tider för upprop årskurs 1, torsdag 20 augusti:
Klasslistor finns anslagna utanför aulan.
09.00 – Samhällsvetenskapsprogrammet
09.30 – Teknikprogrammet
09.30 – Naturvetenskapsprogrammet inriktning naturvetenskap
09.30 – Naturvetenskapsprogrammet inriktning musik
10.00 – Ekonomiprogrammet
10.30 – IM i aulan

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *