Hemtjänsten ska ha hög kvalitet på ön

Debatt19 april 2021 kl 05.18

Det är med oro vi tar till oss av rapportering i Mitt i om lägre kontinuitet i hemtjänsten, trängsel i den kommunala hemtjänsten och stressad personal som inte hinner byta några vänliga ord. Vi hör liknande berättelser från anhöriga, personal och utförare. Centerpartiet vill ha en hemtjänst med hög kontinuitet, med utbildad personal som har tid för de äldre och där omvårdnaden anpassas efter den äldres dagsbehov.

I vår budget 2020 försökte vi stoppa M, LP, L och KD:s frysta äldrepeng och 2021 betonade vi behovet att ändra i utbetalningssystemet till hemtjänsten då den slagit fel och lett till ökad stress och låg flexibilitet i omsorgen till de äldre på ön. Majoritetens styrning av äldreomsorgen har helt enkelt inneburit en försämring på grund av deras fokus på så kallad ”effektivisering” sedan valet 2018. Vi lyfter därför äldreomsorgens kvalitet för debatt i fullmäktige i april.

En enig nämnd tog 2019 beslut om förändringar i utbetalningar från staden till hemtjänstutförarna med motiv att det skulle ge ”behovsinriktade insatser som underlättar den enskildes inflytande över genomförandet i de beslutade insatserna”. Utvecklingen tycks nu gå åt motsatt håll där varje insats minutberäknas och varje omsorgsstöd specificeras i detalj vilket gör det omöjligt för personalen i hemtjänsten att anpassa efter den äldres behov just den dagen. Vi beklagar att utvärderingen av utbetalningssystemet som aviserats blivit försenad. Vi hoppas att utredningen lär från de kommuner som lyckats bäst i kvaliteten i hemtjänsten och inte bara utgår från majoritetens fem jämförelsekommuner valda utifrån ”effektivitet”.

Vi är imponerade av personalen som arbetar hårt för att ge så god omsorg till våra äldre som möjligt mitt i en pandemi. Vi menar att politiken misslyckats med att ge de bästa förutsättningarna för en omsorg av toppkvalitet. Det duger inte med ”effektivisering” som överordnat mål från majoriteten. Vi i Centern vill se en annan inriktning med huvudfokus på kvalitet för våra äldre!

Patrik Buddgård (C), gruppledare
Kajsa Kronlund (C), ledamot omsorgs- och socialnämnden
Christina Wahlström (C), ledamot omsorgs- och socialnämnden
Helene Strömqvist (C), ersättare omsorgs- och socialnämnden

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *