Hemmet en riskmiljö under coronakrisen

Foto: Nathalie Gilljam
Lidingö31 mars 2020 kl 05.01

Vi befinner oss i en kris som få av oss upplevt tidigare. Hemmet som vi hänvisas till nu är för många kvinnor och barn den mest riskfyllda miljön. I tider med ökad ovisshet, stress och oro ökar våld i nära relationer.

Lidingö ligger över rikssnittet för våld i nära relationer och situationen är allvarlig redan i normala fall. Kvinnor och barn blir en extra utsatt riskgrupp i coronatider. Förutom att våldet ökar, innebär karantänperioden ökad kontroll från förövaren och ökad isolering från omvärlden. Det blir svårare att själv söka hjälp och lämna relationen.

De miljöer som ger en paus från kränkningar och våld är inte längre tillgängliga. Skolpersonal varnar för att barn och ungdomar riskerar att fara väldigt illa på grund av ökat våld och ökad försummelse.

En global utsatthet
När Kina uppmanade medborgare att isolera sig för att stoppa spridningen av coronaviruset sköt antalet fall av våld i nära relation i höjden enligt uppgifter från människorättsorganisationer. Organisationer globalt varnar nu för att isolering i hemmet skapar en mycket farlig situation för många.

För dig som upplever stress
Tillåt dig att känna, men inte att agera på känslor styrda av rädsla och oro. Det du reagerar på nu är antagligen inte bara rädsla för coronasituationen utan underliggande stress som du bär med dig av olika orsaker. Det underliggande triggas och kommer upp till ytan i kristider. Ta tillfället att studera det och ta professionell hjälp att bearbeta känslorna. Tänk på att perioder av ökad alkoholkonsumtion och droger ökar risken för våldshandlingar.

Våld ett gemensamt ansvar
Civilsamhället är en stark och viktigt kraft när samhället ställs inför stora utmaningar. Kvinnojouren Kerstin Lidingö vill uppmana alla Lidingöbor att visa omtanke och vara uppmärksamma på samtliga riskgrupper, inte minst kvinnor och barn som riskerar att drabbas mycket hårt under panepidemin. Vi behöver verka tillsammans för att skydda och rädda liv.

Råd och stöd via telefon, mail och sms
Kvinnojouren Kerstin stöttar och ger råd om du är utsatt för våld, hot eller kränkningar eller om du är orolig för någon i din närhet. Du kan nå oss via telefon, e-post och via Intagram/Facebook PM. Vi kan fortsätta dialogen via telefon, sms och mail beroende vad som passar din situation bäst.

Som kvinnojour har vi en unik kompetens och erfarenhet av våld i nära relation. Stödet är kostnadsfritt och du kan vara anonym om du vill. Vi har tystnadsplikt och det du berättar stannar hos oss.

Stora konsekvenser på kort och lång sikt
Vi vet att vi har stora utmaningar framför oss. Pandemin slår hårt mot kvinnor och barn. Våldet förekommer i alla bostadsområden oberoende av kultur, bakgrund och ekonomi. Vi vet ännu inte alla konsekvenser av Covid-19. Men vi vet att det ökade våldet kommer att få livslånga konsekvenser för de kvinnor och barn som utsätts och enorma kostnader för samhället på kort och lång sikt. Vi behöver uppmärksamma och stoppa våldet tillsammans.

Kontakter vid våld och försummelse
www.kvonnojourenkerstinlidingo.se för råd, stödsamtal och praktiskt stöd.
www.kvinnofridslinjen.se för råd och samtalsstöd.
www.1000mojligheter.se för dig under 25 år.
www.manscenrum.se för dig som är man och vill ändra ett våldsamt beteende.
www.mjf.se för dig som är man och vill verka för ett jämställt samhälle fritt från våld.
www.polisen.se för anmälan. Ring 112 när situationen är akut.
Omsorgs- och socialförvaltningen i Lidingö stad, för orosanmälan eller stöd ring 08-731 30 00.  

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *