Hemlösa finns även på Lidingö

Stad & Politik29 april 2019 kl 05.22 1

Socialstyrelsen har kartlagt hemlösheten i Sverige och Lidingö har minst antal hemlösa i landet, bara 2,3 personer på 10 000 invånare. Men när man räknar om det till människor så blir det 11 personer som är hemlösa på ön. Om de behöver stöd och hjälp måste de själva ta kontakt med stadens omsorgs- och socialnämndsförvaltning. Någon uppsökande verksamhet finns inte för att hitta de hemlösa.

– Det rör sig om ett mindre antal hemlösa, säger Birgitta Sköld (LP), ordförande i omsorgs- och socialnämnden. Förvaltningen får reda på vilka de är, dels genom personernas egen information och om någon annan ger oss information.

– Att förvaltningen inte har någon egen uppsökande verksamhet beror på att socialtjänstens arbete bygger på frivillighet och att den enskilde söker hjälp och stöd, enligt Birgitta Sköld.

Har staden någon övergripande plan mot hemlöshet?
– Personer som blir bostadslösa och som inte kan lösa situationen på egen hand kan ansöka om bistånd till tillfälligt boende. I det arbetet beaktar vi särskilt barnperspektivet, till exempel vid val av vilken typ av tillfälligt boende som är lämpligt. Omsorgs- och socialförvaltningen erbjuder också stöd i att söka bostad vid behov. Vi håller dessutom på att ta fram ett arbetssätt för att arbeta mer förebyggande så att vi kan vidta åtgärder i ett tidigt skede.

Vilka överenskommelser med privata värdar och bostadsföretag finns?
– Staden har avtal med sitt eget bostadsbolag Lidingö stads fastighets AB (delar av tidigare Lidingöhem).  Samtliga lägenheter som blir lediga erbjuds i första hand till staden för sociala, medicinska samt nyanländas behov. Staden har även avtal med John Mattson avseende förmedling av tio lägenheter per år. Utöver detta har staden fortlöpande dialog med andra fastighetsägare på ön, denna dialog har inneburet några enstaka förhyrda lägenheter.

Hur har utförsäljningen av Lidingöhem påverkat situationen för de hemlösa?
– Försäljningen har inte påverkat vårt sätt att arbeta. Staden säkerställde att de kontrakt som fanns vid försäljningen finns kvar hos staden.

Vart tycker du de hemlösa ska ta vägen?
– De har samma möjligheter och rättigheter som övriga Lidingöbor att söka den hjälp som samhället kan erbjuda, det vill säga samtliga fall bedöms individuellt utifrån de lagkrav som finns.

Enligt Socialtjänstlagens (SOL) 3. Kap, paragraf 1 ska kommunen ”  - genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden…”.  I Upplands Bro kommun ansåg kommunens revisorer 2017 att deras socialnämnd skulle utforma tydligare styrsignaler till förvaltningen avseende nämndens uppsökande verksamhet. Det är dock ett fåtal kommuner som uppfyller den delen i Socialtjänstlagen, cirka 37 procent. Även om Lidingö inte har någon uppsökande verksamhet så finns det sådan i andra kommuner. Bland annat i Stockholms stad finns ett särskilt uppsökarteam som aktivt söker upp personer som av en eller annan orsak inte själva söker hjälp. Och även om Lidingö ingalunda är ensam om att inte uppfylla SOL 3. Kap, paragraf 1, så torde det inte vara något som hindrar kommunen från att börja med uppsökande verksamhet.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *