Hembygdsföreningen vill också behålla Rudboda kyrka

Lidingö16 juni 2021 kl 04.10

Lidingö hembygdsförening vill inte heller att Rudboda kyrka ska rivas. Man har gjort en skrivelse till staden om att rivningslov beviljats för Rudboda kyrka, trots miljö- och stadsbyggnadskontorets avstyrkan av rivning av kyrka och klockstapel. Man väcker även frågan om byggnadsminnes-förklaring av byggnaden.

Så här skriver man: Rivningsbeslutet är enligt Hembygdsföreningen mycket anmärkningsvärt. Kyrkobyggnaden från 1972 har ett mycket stort kulturhistoriskt värde som en av ett antal flyttbara ”vandringskyrkor” som ritades av arkitekten Rolf Berg. Värdet är tydligt framhållet i miljö- och stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse.

Det tekniska skicket förefaller inte ge anledning till oro, för kyrksalen redovisas inga fuktskador i till  ärendet bilagd skaderapport. Byggnaden som är lätt flyttbar, torde väl kunna nyttjas för olika ändamål som samlingslokal eller liknande. Den allra bästa användningen vore självklart om den återfick sin roll som kyrka och kunde ersätta den rivna kyrkan i Bodal. Planändring är då inte nödvändig. 

Lidingö hembygdsförening vädjar allvarligt till staden att utreda lämplig framtida användning och placering och att inte genomföra rivningen.  

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *