Hårda besparingar 2024 helt i onödan – pengar finns om den politiska viljan finns

Debatt5 oktober 2023 kl 04.493

Sveriges kommuner står inför ett ekonomisk tufft 2024. Men varför ska förskolor, skolor, äldreomsorg och kultur dra åt svångremmen mer än nödvändigt nästa år? Varför ska tid och resurser slösas bort på att jaga besparingar som inte behövs? Varför skapa tumult och ryckighet i skolan och omsorgen - helt i onödan?

Moderaternas, Lidingöpartiets och Sverigedemokraternas besked om besparingar på 2,15 procent år 2024 är inte bara obegripligt utan också ytterligare ett exempel på dåliga ekonomiska prioriteringar och affärer. Det finns nämligen ytterligare 65 Mkr som kan användas under 2024 - om den politiska viljan finns!

I sitt budgetdirektiv beskriver Lidingös politiska majoritet år 2024 som ”ett år av osedvanlig ekonomisk påfrestning” som kräver ”extraordinära ansträngningar” och som ”en djup men tillfällig svacka då inflation, energikris och pensionskostnader samspelar”.

Höga pensionskostnader 2024 beror på de förmånsbestämda pensionsåtagandena som Lidingö stad har för sina, i huvudsak, tidigare anställda. De förmånsbestämda pensionerna räknas upp med inflationen. Totalt beräknas pensionskostnader för år 2024 till ca 325 Mkr.

Samtidigt meddelar stadens försäkringsgivare, Skandia, att Lidingö kommer att få en återbäringsränta på 65 Mkr som staden fritt kan använda inom pensionssystemet. Två möjligheter finns:

1) att köpa en försäkring från Skandia som minskar stadens pensionsskuld men som kostar närmare fyra Mkr i premie plus en kostnad för löneskatt på 16 Mkr

2) att använda pengarna till att betala pensionskostnaden för år 2024 och därmed tillföra 65 Mkr till verksamheterna.

– Lidingös pensionsskuld är bland de lägsta i landet. I detta svåra läge ska vi därför prioritera pengar till verksamheterna och inte slösa bort 20 Mkr på en ny försäkring och förbetalning av skatt till staten. I stället för att dra in på personal kan vi täcka pris- och löneökningar för både skolan och omsorgen med de 65 miljonerna, säger Suzanne Liljegren (L), gruppledare och ledamot av kommunstyrelsen.

– 2024 blir ett tufft år för stadens verksamheter. Jag blir förvånad att M, LP och SD väljer att lägga pengarna på onödiga utgifter i stället för att använda pengarna till verksamheten, säger Gabor Sebastiani, gruppledare Centerpartiet

M, LP och SD vill inte lätta på svångremmen ute i verksamheterna. De vill att pengarna ska användas till att minska pensionsskulden och hänvisar till stadens finanspolicy. Men policyn kräver inte att en återbäringsränta används för att amortera på skulden. Pengarna kan lika gärna användas för att betala 2024 års pensionspremier.

– Styrets svältkur på verksamheten är oerhört kortsiktigt då ekonomin väntas vända uppåt redan året efter. Löner är kommunens största utgift och det är där verksamheterna tvingas spara. Varför skapa oreda genom att tvinga fram personalminskningar som man behöver återanställa året efter, säger Patrik Sandström, gruppledare för Miljöpartiet.

- Det politiska majoritetsstyret riktar, med krav på ytterligare nedskärningar i deras förslag till nämndbudgetar för 2024, yxhugg mot redan hårt pressade verksamheter. Genom att använda överskottsfondens pengar till att betala pensionskostnaden för år 2024 skapas ett ekonomiskt utrymme för nödvändiga satsningar på ett rikt kultur- och fritidsliv och en skola, barnomsorg och äldreomsorg för lidingöborna att vara stolta över och nöjda med, säger Daniel Larson (S) oppositionsråd.

På måndag, den 9 oktober, beslutar kommunstyrelsen om de 65 Mkr ska användas i stadens verksamheter nästa år eller till att betala av på pensionsskulden.

Suzanne Liljegren (L), gruppledare och ledamot av kommunstyrelsen
Gabor Sebastiani (C ), gruppledare och ledamot av kommunstyrelsen
Patrik Sandström (MP), gruppledare och ledamot av kommunstyrelsen
Daniel Larson (S), oppositionsråd och ledamot av kommunstyrelsen

Kommentarer

 1. Utmärkt att denna skiljelinje görs tydlig! Här står verkligen oppositionens ”Slösa” mot majoritetens ”Spara”.

  Det som gör 2024 till ett relativt magert år är inte minst pensionskostnaderna, där utgifterna på grund av gamla avtal formligen ökade när inflationen steg. För att minska stadens sårbarhet vill vi i Lidingökoalitionen (M+LP) betala av på pensionsskulden och långsiktigt sänka vara pensionskostnader.

  Oppositionen, däremot, vill sätta sprätt på pengarna direkt. Oklart på vad, eller varför. Oppositionen vet bara att den behöver göra av med pengarna, och det nu. De omtalade 65 miljoner kronorna ska ospecificerat tillföras ”till verksamheterna”, för ”nödvändiga satsningar” som man inte ens kan namnge.

  Men att betala av på sina skulder, det beskriver Centerpartiets Gabor Sebastiani som ”onödiga utgifter”.

  Det är exakt sådan här ovarsamhet med pengar som gör att både Stockholms stad och Region Stockholm nu höjer skatten – med Centerpartiets goda minne – till den högsta nivån i stadens historia.

  På Lidingö har vi ordning och reda i ekonomin och tar ansvar för Lidingös skattepengar.

  1. Ett förslag på besparingar kan vara att minska de administrativa utgifterna. En lönesänkning kanske är på sin plats eller att dra ned på antalet kommunalråd?
   Att dra in på service och kalla det besparingar vet jag inte hur det går ihop. En besparing är för mig att göra ngt mer effektivt. Inte nödvändigtvis att sluta helt med det.

 2. Här måste ligga väldigt många hundar begravda. Furutorp är en av Lidingös stoltheter, en fantastisk hälsobringande rekreation för alla människor och deras bästa vänner, och att den läggs ned är ett hån mot all samhällsverksamhet som vill bygga på demokratiska beslut. Vilket förakt att skryta om sin hundvänlighet i kommunen, efter ett sådant hugg i Lidingöbornas själ!
  Hoppas att detta beslut straffar de styrande partierna i nästa val.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *