Här studerar Lidingös studenter vidare

Från studentutspringet 2016. Foto från Lidingösidan.
Lidingö12 februari 2024 kl 03.461

Ny statistik från gymnasiejämförelsetjänsten Ednia visar för första gången någonsin vilka högskolor, universitet och utbildningar som elever från Hersby gymnasium studerar vidare på.

Aldrig tidigare har lika många som idag läst högskoleförberedande program på gymnasiet och det här läsåret genomfördes en reform som ger även yrkesförberedande program högskolebehörighet. Men vad blir det av eleverna som tagit studenten från Hersby gymnasium? Här är resultatet:

Flest av Hersby gymnasiums studenter väljer ett civilingenjörsprogram, 34%, följt av kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration på 22% och kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap på 8%. Valen skiljer sig från resten av landet på flera sätt, bland annat i den höga andel som läser civilingenjörsprogram.

Topplista: vanligaste utbildningskategorierna

 1. Civilingenjörsprogram 34%
 2. Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration 22%
 3. Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap 8%
 4. Juristprogrammet 6%
 5. Civilekonomprogrammet 5%
 6. Läkarprogrammet 4%
 7. Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik 3%
 8. Kandidatprogram i journalistik och information 2%
 9. Högskoleingenjörsprogram 2%
 10. Kandidatprogram i juridik och rättsvetenskap 2%

Källa: Ednia.se

Kungl. Tekniska högskolan är populärast och blir hem för 19% av studenterna, följt av Lunds universitet på 18% och Linköpings universitet på 17%.

Topplista: vanligaste högskolorna och universiteten

 1. Kungl. Tekniska högskolan 19%
 2. Lunds universitet 18%
 3. Linköpings universitet 17%
 4. Stockholms universitet 15%
 5. Uppsala universitet 15%
 6. Handelshögskolan i Stockholm 3%
 7. Luleå tekniska universitet 2%
 8. Umeå universitet 2%
 9. Karolinska institutet 1%
 10. Jönköping University 1%

Källa: Ednia.se

Av eleverna som gått högskoleförberedande program på gymnasiet studerar 63% av eleverna vidare på ett högskoleprogram inom 3 år. I hela landet är samma siffra 53%.

Stor skillnad mellan olika gymnasier

– Man ska inte glömma bort att elever påverkar varandra i valet mellan olika utbildningar. Även gymnasier med samma prestationsnivå och slutbetyg bland eleverna kan ha drastiskt olika utbildningsval. Skolans kultur, vilka intressen eleverna har samt vad skolan och lärarna är duktiga på att skapa intresse för är alla saker som påverkar, säger Frans Björnsson, medgrundare av informations- och jämförelsetjänsten Ednia som tagit fram statistiken.

Djupgående statistik om var elever på olika gymnasier och program studerar vidare finns öppet publicerat på Ednia.se.

Fakta: Om Ednia
Ednia är en kostnadsfri och oberoende informationstjänst som sammanställer statistik från Skolverket, Skolinspektionen och SCB om alla gymnasier i landet för att hjälpa elever hitta rätt utbildning.

Kommentarer

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *