Här läggs Lidingös nya elkabel

Kabelläggningsfartyget Pleijel utanför Högberga. Foto: Ulf Norhammar.
Lidingö14 januari 2020 kl 05.081

Elnätet på Lidingö har länge varit sammankopplat med Stockholm med endast en elkabel. Nu har ön försetts med ytterligare en elkabel som ska öka leveranssäkerheten av el till ön.

Den senaste veckan har ett fartyg kunnat skymtas utanför Mölna och Högberga på Lidingö. Fartyget Pleijel är ett av två svenska kabelanläggningsfartyg som arbetar med utläggning och reparation av kraft- och telekablar i Östersjön, Nordsjön och Nordatlanten. Nu har Stockholms elkraftnät utökats med förbindelse mellan Lidingö och Nacka. Den nya sjökabeln som monterats ska förstärka leveranssäkerheten av el till ön.

Lidingö har länge endast försetts med el från en ledning mellan Danderyd och Sticklinge. År 2012 ersatte Svenska Kraftnät den gamla ledningen med en ny i syfte att förbättra elförsörjningen på ön. Kabeln som drogs från Stockholm till transformatorstationen i Koltorp har sedan dess stått för hela öns elförsörjning. Efter installationen av den nya sjökabeln kommer Lidingö numera förses med el från två håll för att förstärka elnätet samt förebygga strömavbrott på ön.

Den nya installationen består av två parallella kablar som är nedlagda i vattnet på 50 meter djup. Den första kabeln installerades i höstas och i helgen avslutades arbetet med placeringen av den andra kabeln. Kablarna ska sedan anslutas till kraftledningar på ön innan de kan förse Lidingö med el. Kablarna är konstruerade för en driftspänning på 145 000 volt men kommer till en början att drivas med den vanliga driftspänningen för det regionala elnätet i Stockholms län som ligger på 70 000 volt.

Kommentarer

  1. bra att ni skriver om detta. jag är med i en facebookgrupp , där spekuleras det väldiga. grundstötning, oljeleveranser osv. tack för info. leif sjöstedt

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *