Här finns minibiblioteken på ön

Lidingö5 april 2019 kl 06.34

Visste du att det finns fyra stycken ”minibibliotek” på ön? Det är biblioteket som öppnat filialer. Pengarna kommer från Kulturrådets satsning på landets folkbibliotek.

Det är inte alla som lätt kan ta sig till centrum och Lidingö stadsbibliotek. På Lidingö ska tillgängligheten till biblioteksverksamhet öka för några av bibliotekets prioriterade grupper – barn, unga och mångspråkiga – i och med satsningen ”Stärkta bibliotek”.

I februari invigdes minibibliotek på Öppna förskolan, Högsätra-huset, Kulans fritidsgård och Högsätra förskola. Dessa minibibliotek är en del av ett pilotprojekt där Lidingö stadsbibliotek vill nå ut till fler.

Genom större tillgänglighet är tanken att högläsningen i hem och på förskola ska öka, likaså den egna läsningen bland barn och unga. Detsamma gäller för Lidingös nyanlända invånare.

Inom projektet görs också en förstudie kring vuxna med funktionsnedsättning. Målet är att ta fram förslag på hur biblioteket i samarbete med omsorgen kan göra läsning och information mer tillgängligt för denna grupp.

Det är Kulturrådet som på regeringens uppdrag genomför en satsning under åren 2018 till 2020 för att stärka folkbiblioteken i Sverige. Tanken är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteks-verksamhet i hela landet.

Stödet till kommunerna är tillfälligt men målet är att det ska ge långsiktiga effekter med att nå fler och öka inkludering och delaktighet. Lidingö stad har tilldelats 400 000 kronor för att genomföra satsningen. 

Kulturrådet

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *