Har du också blivit chockad av elräkningen?

Debatt17 januari 2022 kl 05.393

Du är långt ifrån ensam.

Vänstermajoritetens energipolitik slår nu hårt mot Dig och andra Lidingöbor.

År av ansvarslös energipolitik förd av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet (hela det nuvarande regeringsunderlaget) har nu totalhavererat och det är du och andra elkonsumenter som får plocka upp notan.

Istället för att koncentrera sig på att lösa problemen med rådande energipolitik stoppar man huvudet i sanden och fifflar bort korten genom att peka på elöverskott. Istället borde man arbeta med att lösa den effektbrist vi har när det ligger högtryck över norden och vinden inte blåser. Stabil kärnkraft har ersatts med väderberoende kraftkällor som sol och vind som sällan finns där när elbehovet är som störst kalla dagar på vintern. Resultatet är chockhöjda elpriser för Lidingöborna som ofta har eldriven bergvärme, luftvärme eller direktverkande eluppvärmning.

Vad kan då göras?

På lång sikt måste spelreglerna i energisystemen ändras så att stabila energislag som kärnkraften får betalt för att de har en stabil effekt. Politiken måste också göra det möjligt att utveckla kärnkraften i Sverige. Exempelvis behöver Små modulära reaktorer (SMR) få förutsättningar att etableras i Sverige. På så sätt kan det bli lönsamt att investera i ny kärnkraftsteknik samt rusta upp, investera i och återöppna nyligen stängda verk. Då kan vi öka den stabila delen av kraftproduktionen och den totala energiproduktionen för att möta en mer miljövänlig och elektrifierad värd. Varken klimatomställning, hushåll eller företag kan leva med elpriser som plötsligt kan tiodubblas för att det inte blåser.

På kort sikt föreslår vi moderater att energiskatterna på el tillfälligt tas bort för alla hushåll under de kallaste vintermånaderna för att något lindra effekten av Vänstermajoritetens huvudlösa energipolitik.

Tack vare att vi lagt fram vårt förslag på riksdagens bord, tvingades regeringen igår till att presentera ett eget, tyvärr sämre förslag. Det förslag om elbidrag som finansministern nu aviserat är nämligen inte tänkt att inkludera alla hushåll, utan endast de 40 procent som använt mest el. Den fattigpensionär som bor litet och har tvingats snåla på värmen i vinter riskerar med regeringens förslag att inte få någonting alls.

Men framförallt, regeringen, på grund av sitt starka kärnkraftsmotstånd, har ingen som helst långsiktig lösning på Sverige energi och klimatproblem!

Ida Drougge, riksdagsledamot (M) Lidingö
Daniel Källenfors, kommunstyrelsens ordförande (M) Lidingö
Christer Mohlin, föreningsordförande Lidingömoderaterna
Nils-Henrik Tideberg, medlem Lidingömoderaterna

Kommentarer

  1. Då nödropen kom om orimliga elräkningar för december 2021 var det inte utan tillfredställelse jag konstaterade att vi under sommaren låst elpriset i ett år på 46 öre/KWH. Vi har bergvärme men trots det blev förbrukningen 3000 KWH. Totalbeloppet blev 1.403 kronor inklusive moms 280 kronor.

    Chocken kom då elnätsavgifterna uppgick till 1.200 kronor men energiskatten 1.335 kronor 44 öre/KWH alltså nästan precis som förbrukningen. Totalbeloppet blev 3.938 kronor varav skatterna var 1.615 kronor.

    Naturligtvis måste distributionen kosta pengar men summan av skatter är orimlig. Samma förhållande är det nu beträffande bensin och diesel som kostar kring 20 kronor/liter. Sammantaget kommer detta att driva upp inflationen och räntan till nivåer som torpederar den ekonomiska uppgång och stabilitet som vi haft i många år. Nu hotar många företag enligt nyheterna i SVT att ge upp. Enda räddningen är att sänka skatterna.

    1. Kan inte annat än att instämma Anders! Här och nu föreslår vi därför slopad energiskatt för jan-feb, men ändå långsiktigt behöver skatterna på energi ner i Sverige. Det skulle utöver det du skriver om företag och arbetstillfällen även ha positiva effekter på klimatomställningen. Särskilt om vi parallellt kan se klart och behandla kärnkraften som den hållbara kraftkälla den är och öka denna produktion i Sverige.

  2. Det är ofattbart att ansvarslösa politiker inom S, C, MP och V fått sabotera Sveriges elförsörjning på det sätt de har gjort. Hade en privatperson orsakat samma skada på samhället hade det sannolikt rubricerats som brott mot rikets säkerhet, grovt brott.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *