Här blir det solceller

Anna-Britta Bergman (M), ordförande i Fastighetsnämnden, och Ulf Cederin (LP), vice ordförande.
Debatt1 juni 2023 kl 03.41

Snart börjar arbetet med att sätta solceller på Torsviks och Käppalas skolor. Det skriver Anna-Britta Bergman (M), ordförande i Fastighetsnämnden, och Ulf Cederin (LP), vice ordförande.

Snart drar arbetet i gång. Upphandlingen pågår just nu. När vi sätter solceller på taken Torsviks skola, Torsviks förskola och Käppala skola så ger det ungefär lika mycket el som förbrukas av 20 till 25 normala villor.

På kort sikt är solpanelerna förstås en investering som kostar. Staden lägger 6,2 miljoner kronor nu. Men efter omkring 9 till 11 år har investeringen betalat av sig. Efter det innebär solcellerna i stället en påtaglig besparing för den kommunala ekonomin. Beräkningarna innehåller som alla förstår en del osäkerhet. Elpriserna svajar upp och ner, så avbetalningstiden går inte att fastslå exakt.

Alla hus lämpar sig inte för solceller, av exempelvis kulturhistoriska eller rent tekniska skäl. Men om projektet med solceller på Käppalas och Torsviks skolor faller väl ut kommer vi att analysera möjligheter för ytterligare installationer på andra byggnader.

Ett varsamt och metodiskt miljöarbete är ett signum för Lidingökoalitionen, där Moderaterna och Lidingöpartiet styr staden med stöd av Sverigedemokraterna. Vi vet att Lidingöborna både bryr sig om klimatet och närmiljön. Jämför gärna med oppositionen. Miljöpartiet tänker till exempel ”placera solceller på alla stadens fastigheter”, medan Centerpartiet vill bygga ”solcellspark” vid Breviksbadet och smälla upp ”solcellsbeklädda skärmtak” i centrum. Vi tar ansvar både för ekonomin och miljön.

Parallellt med solcellsprojektet pågår förstås ytterligare miljöarbete, som till exempel minskning av stadens elförbrukning, till nytta såväl för Lidingös ekonomi som för miljön. Det går att åstadkomma mycket i staden, om man arbetar klokt.

Efter valet i höstas ville Lidingökoalitionen skapa mer ordning och reda och få en tydligare struktur i skötseln av stadens fastighetsbestånd. Fastighetsfrågorna bröts ut ur den tidigare teknik- och fastighetsnämnden, och Lidingö fick i stället en särskild nybildad fastighetsnämnd.

Efter snart ett halvår konstaterar vi att det fungerar som tänkt.

Upphandlingen av arbete för ombyggnad i fastigheten Tor 11 i centrum har påbörjats. Här ska tomma lokaler förvandlas till 18 funktionella och trivsamma seniorlägenheter. Byggstart för de fyra första lägenheterna planeras till hösten 2023. En ny och ljus träffpunkt för drygt 40 personer ska också byggas. Upprustning av boulebanan och ny belysning i trädgården ingår också i projektet.

Vi ser fram emot spännande möjligheter att säkerställa en god och ändamålsenlig skötsel av fastighetsnämndens tillgångar. Solceller på Käppalas och Torsviks skolor är en del i det arbetet.

Anna-Britta Bergman (M), ordförande Fastighetsnämnden
Ulf Cederin (LP), vice ordförande Fastighetsnämnden

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *