Hanna Hedlund stöttar Kvinnojouren Kerstin

Lidingö21 mars 2019 kl 07.01

Kvinnojouren Kerstin Lidingös kampanj #ordräddarliv skapar engagemang i både media och på sociala kanaler. Hanna Hedlund är den andra av sju profiler som uppmuntrar Lidingöbor att inte titta bort vid misstanke att någon utsätts för våld i en nära relation.

Kvinnojouren Kerstins kampanj #ordräddarliv lyfter våld i nära relationer fram till sommaren genom sju lokala profiler som presenteras i bl a sociala medier och i annonser i lokaltidningen Mitt i. Första ambassadören ut var Jesper Blomqvist,egenföretagare och fd fotbollsproffs. Han har hyllats för sin insats på sociala medier och kampanjen har väckt intresse även utanför Lidingö. Den andra ambassadören är Hanna Hedlund, en omtyckt programledare och artist.

Hanna har stått på scen sedan hon var sex år och deltagit i Melodifestivalen tre gånger. Första gången var år 2000 med svenska hitlåten ”Anropar försvunnen astronaut”. Hon är just nu aktuell med den hyllade showen ”Kort, glad och tacksam” med Pernilla Wahlgren. Hanna har även engagerat sig i frågor som rör kvinnors utsatthet tidigare:

– Jag blev först väldigt förvånad när jag hörde att Lidingö ligger över riksgenomsnittet för våld i nära relationer. Det kändes overkligt, som något vi bara läser om i media. Det är lätt att tro att det händer någon annanstans. Vi måste öppna ögonen för att det händer här, på Lidingö. För mig känns det självklart att stötta Kvinnojouren Kerstins arbete mot våld i nära relationer och uppmuntra alla till att våga se och agera på våldet runt oss.

Lidingö Stad gjorde en undersökning år 2016 där 31% av kvinnorna på Lidingö som deltog angav att de varit utsatta för våld i nära relation. Det är högre än riksgenomsnittet. Ingegerd Smedensjö, volontär på Kvinnojouren Kerstin och projektledare för kampanjen #ordräddarliv, hoppas att kampanjen ska fortsätta att engagera och inspirera till att våga agera när vi misstänker att kvinnor och barn utsätts för våld:

– Det finns en utpräglad tystnadskultur kring våld i nära relationer. Att synliggöra och prata om våldet är ett första steg till förändring. Vi vet att det är ett stort samhällsproblem, som inte är knutet till någon speciell miljö eller samhällsklass. Det händer här, runt oss, dagligen, oavsett vilka vi är eller var vi bor. Om vi förstår omfattningen av våld i hemmet, agerar vi förhoppningsvis nästa gång vår magkänsla säger att något inte står rätt till. Det kan bli det tillfället som du avbryter en dödsmisshandel.

Våld i nära relationer kan ta olika uttryck. Det psykologiska våldet kan beskrivas som systematisk kontroll, isolering, kränkningar och hot från förövaren. Ofta förekommer även fysiskt våld som knuffar, slag, sparkar och stryptag.  Våldet kan även vara sexuellt och materiellt. Oavsett uttryck är syftet med våldet att utöva makt och kontroll genom att skada och skrämmas. Våld i nära relationer skiljer sig från andra former av övergrepp genom att det ofta utövas under en längre period och ökar i intensitet med tiden. Våldet innebär stort lidande och har starka samband med fysisk och psykisk ohälsa för den som drabbas.

Kvinnojouren Kerstin Lidingö är en ideell organisation som dagligen arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. De stöttar kvinnor som utsatts för våld och oroliga anhöriga. Kvinnojouren arbetar även med förebyggande arbete och informationsinsatser.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *