Handslag mellan (V) och (KD) om slopad valaffischering

Stad & Politik11 september 2022 kl 05.545


Valår brukar innebära valaffischering. För många är det lite av en ritual. Valaffischerna ska upp. Men många Lidingöbor stör sig på affischeringen.

– Varje år blir det bråk om brott mot de regler partierna kommer överens om och varje år blir Lidingöbor irriterade helt i onödan, säger Carl-Johan Schiller (KD), kommunalråd.

Partiernas valaffischer tenderar dessutom att rivas ner och vandaliseras.
– I år har jag redan konfronterat ungdomar som försökt riva ner valaffischer. Det är inte den enda baksidan. Nedrivna affischer förfular stadsbilden och riskerar att hamna i naturen, menar Jonas Lundgren (V), gruppledare I kommunfullmäktige.

Tillsammans har Kristdemokraterna och Vänsterpartiet kommit överens om att erbjuda alla partier på Lidingö ett handslag om att inte valaffischera i nästa val 2026.
– Jag tror det är viktigt och att Lidingöborna håller med oss, säger Carl-Johan Schiller.
– Det bygger på att alla partier vill vara med och ta ansvar för miljön, konstaterar Jonas Lundgren.

Pressmeddelande från (V) och (KD)

Kommentarer

 1. Det kan bli skönt att slippa valaffischerna. De har blivit alltmer lika med likartade budskap och personer. Svårt att skilja dem åt.Men de anses höja valtemperaturen och göra människor medvetna om valet och benägna att rösta.
  Det lär redan idag finnas kommuner där partierna kommit överens om att avstå från affischering. Vet man om valdeltagandet där påverkats av utebliven affischering?

 2. Tycker valaffischer är en viktig signal att det är ett val inom kort så jag vill ha dem kvar. Däremot så kan man begränsa antalet platser o antalet affischer som får sättas upp. Varje lyktstolpe behöver inte en affisch. Att sätta upp eller inte sätta upp valaffischer bör också vara varje partis enskilda beslut.

 3. Jag skrev en enkel fråga ställd till Daniel Källenfors (M) att besvara vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 dec 2021.
  Frågan löd – Är du villig att med övriga partier representerade i kommunfullmäktige ta upp frågan om affischering och hur budskap kan föras ut till Lidingöborna på ett hållbart sätt i valet 2022?

  I brödtexten lyfte jag att alltfler har reagerat på partiernas affischering på Lidingö i samband med de senaste valen.
  Affischerna tillverkas i de flesta fall i plast och fästs till största delen med buntband i plast. Detta har en påtaglig negativ miljöpåverkan. Det förekommer dessutom mycket bilkörning över Lidingö kopplad till affischeringen.
  Det förekommer att affischer rivs ner, orsakar trafikfara och nedskräpning i parker, skog och mark.
  Vi Socialdemokrater har lyft denna fråga internt under de senaste åren och ville undersöka intresset bland övriga partier kring frågan om och möjligheterna med att minska antalet affischer inför valrörelsen 2022, med förhoppning om att affischerna på sikt kanske tas bort helt och hållet.
  Alla partier måste såklart ställa sig bakom ett sådant beslut för att det ska fungera.
  I några kommuner har de iordningställt eller upplåtit vissa platser för affischering under valrörelser. Det skulle kunna vara en modell som vi kan pröva på Lidingö, men det finns även andra sätt att lösa denna fråga på, till exempel med ljusskyltar som byter bild med jämna mellan rum.
  Vi värnar och står upp för demokratin. Vi menar att det är viktigt att Lidingöborna ges goda möjligheter att kunna ta del av de politiska partiernas valbudskap inför val.
  I omställningen till ett hållbart samhälle upplevs dock inte affischering i samband med valrörelser som ansvarsfullt och hållbart.

  Moderaterna inbjöd på Socialdemokraternas initiativ till samtal under januari – februari 2022, men vi nådde ingenstans förutom att ha lyft frågan och initierat en diskussion. Vi ser därför positivt på att KD och V nu har landat i samma slutsats som oss.

 4. Hej Daniel Larsson (s)

  Och Daniel Källenfors (m) bad därefter mig (dåvarande ordförande LidingöM) ta upp frågan med alla partier i vintras, precis som du bad honom om. Rätt skall vara rätt.

  Utan att genera någon, konstaterar jag att det då (i våras) inte fanns någon majoritet för detta. Men diskussionen var bra, förändring kunde anas. Det går sannolikt att åstadkomma begränsningar inför valet 2026.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *