Handlingsplan för offentliga laddstolpar på Lidingö

Debatt25 maj 2020 kl 06.401

Antalet laddbara bilar i landet fördubblas i stort sett varje år. Även i Lidingö ökar andelen el- och laddbara bilar i rask takt, från 8 procent år 2010 till 13 procent år 2019. Sedan år 2010 har antalet laddbara personbilar på Lidingö ökat med över 500 procent, från 231 till 1.415 bilar. Av alla nyregistrerade bilar på Lidingö år 2019 var 29 procent  el- eller elhybrid/laddhybridbilar. Tre år tidigare var samma andel bara 13 procent. Ökningen väntas accelerera.

Enligt hemsidan Uppladdning.nu finns det totalt 18 publika laddningspunkter på Lidingö, varav två av dessa tillhör Lidingö stad. I EU-direktivet 2014/94 anges behovet år 2020 till 1 laddstation per 10 laddbara bilar.

Den samhällsekonomiska kostnaden för CO2-utsläpp från Lidingös bilar var år 2019 värd 32 Mkr. En snabbladd-stolpe kostar totalt ca 0,5 Mkr. Det är ett stort värde i att skynda på elbils­intro­duktionen. Hälften av alla norska elbilsanvändare laddar sina bilar på en offentlig laddstation en till två gånger per månad (enligt EU projektet Electromobility). Dessa offentliga laddstolpar är därför viktiga komplement till de privata och komemersiella stolparna.

Majoriteten tar härmed initiativ till en handlingsplan för offentliga laddstolpar. Majoriteten kommer att ge Tekniska förvaltningrn i uppdrag att i egen regi ta fram en handlingsplan, som lämpligen bör ingå som en del av den kommande parkeringsstrategin. Vi ser dock det som en fördel att redan nu analysera möjligheter och eventuella hinder för att kunna införa offentliga laddstolpar på ett antal strategiska platser på ön.

Laddinfrastrukturen behöver sannolikt förbättras i flera stadsdelar och den behöver även beaktas i kommande nya detaljpaner, t ex genom exploateringsavtal. Detta blir aktuellt i Centrum, i Högsätra och i Rudboda.

Vi inom majoriteten anser att frågan om laddstolpar är viktig och att frågan om att snabba på intro­duk­tion­en av elbilar är så laddad att Lidingö stad bör ligga i framkant för att underlätta detta teknikskifte.

Lidingö den 19 maj 2020

Carl-Johan Schiller (KD) ordf, Peder Hagen (M) v ordf,
Hans Grundell (LP) ledamot
Göran Tegnér (L) ledamot
samtliga i Teknik- och fastighetsnämnden

Kommentarer

  1. Vi på Hyresgästföreningen Lidingö menar att det måste ges direktiv för hur det ska byggas ut på trottoarer. Förvisso kan man börja idag med de offentliga parkeringar kommunen ansvarar för men de kommer inte räcka till för de över 13000 lägenheter som finns idag på Lidingö. Och för de som bor i radhus utan egen parkering.
    Se vår insändare vi skrev den 22 juni.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *