Hälsans ö bör stärka sitt ansvar för idrott och fritid – M och LP gör precis tvärt om

Debatt28 oktober 2022 kl 04.06

Hos M och LP så är idén om Hälsans ö sedan länge glömd, den skylt som en gång satt på bron är sedan länge undanstuvad och gömd. Att barn och unga som är fysiskt aktiva både presterar bättre i skolan, mår bättre psykiskt och minskar risken markant för våra stora folksjukdomar är ett argument som väger lätt mot Moderaternas enda politiska projekt, att sänka en i redan särklass låg kommunalskatt.

Med ett styre som sedan länge redan haft en låg prioritet för idrott och fritid så har nu Moderaterna och Lidingöpartiet beslutat om ett förslag med syftet att peka ut vilka idrotter där kommunens stöd för anläggningar ska minimeras. Med Moderaterna och Lidingöpartiets nedskärningspolitik så överlåts än mer av kostnaden på idrottsföreningarna och bärs därmed i förlängningen av kommunens barnfamiljer.

Lidingö ska inte sänka en redan lågt ställd ambition för sport och fritid. Centerpartiet vill istället återigen sätta kommunen på kartan som Hälsans ö. Lidingö ska inte undersöka var kommunen kan överge sitt ansvar i idrottsfrågor utan istället ta fram ett långsiktigt lokalförsörjningsprogram för våra gemensamma anläggningar. Staden behöver kartlägga var behoven finns, vilka hallar som har störst behov och hur den långsiktiga finnanseringen av dessa bör se ut för att skapa Hälsans ö på riktigt.

Scott Moore (C), ledamot kultur- och fritidsnämnden
Rebecka Öberg (C), ersättare kultur- och fritidsnämnden

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *