Hälsans Hus i Högsätra kräver rimliga ekonomiska villkor…

Stad & Politik23 april 2020 kl 14.032

Lidingö Vänner fortsätter att undersöka Region Stockholms primärvårdsstrategi för åren 2019–2025.

Hälsans Hus är en vårdcentral som blir en viktig kugge i primärvården. Den ska bidra till att klara de utvidgade uppgifter som överförs från akutsjukhusen till den lokala nivån på Lidingö. Region Stockholm har inga pengar att investera på Lidingö vare sig nu eller inom de närmaste 10 åren. Hälsans Hus kommer alltså att planeras, uppföras och ägas av en privat fastighetsägare.

En första förutsättning för den framtida vården i Hälsans Hus är att vårdgivarna har råd att betala hyran. Hyresnivån bestäms av villkoren i markanvisningstävlingen där stadens strävan är att få högsta möjliga pris för marken. Det är en avgörande faktor för kommande hyresnivå. Ett annat villkor som adderar till hög hyra är kravet på två våningar garage under huset. Det belastar projektet med 40–50 milj vilket kommer att läggas på hyran. Byggnaden är ju inte särskilt stor (5 500 kvm BTA), så det är uppenbart att det blir väldigt höga hyror.

Det finns flera vägar att skapa rimliga möjligheter för den framtida verksamheten förutom att ta fram ett genomarbetat program för den framtida verksamheten. En förutsättning är att staden tar en stark roll i planeringen och gör egna åtaganden. Det första steget är att skapa ett överskott (245 milj) genom att bygga 3-5 våningar bostadshus på sjukhustomten istället för 35 radhus. En annan viktig insats är att avlasta Hälsans Hus kostnaden för parkeringsgaraget. Intäkterna från en rimlig exploatering på sjukhustomten ger möjligheter. 20 procent av överskottet räcker för att täcka kostnaderna för parkeringsgaraget. Det är en infrastrukturkostnad på 40–50 milj som staden bör ta.

Vårdgivarna är beroende av långsiktiga och stabila hyresavtal. Staden bör kunna skapa sådana villkor vid försäljningen av marken. Lidingö stad som säker låntagare kan också utnyttjas i finansieringen. Ytterligare ett förslag är att staden själv är byggherre och styr planeringen till en tidpunkt där projektet är helt definierat och därefter behåller eller säljer det vidare till en privat exploatör.

Det väsentliga är att staden har full kontroll över innehåll och planeringen av Hälsans Hus. I uppdraget ingår att samordna och koordinera med den strategi som Regionen lagt fast för 2019-2025. Sätt målet att åstadkomma långsiktigt rimliga ekonomiska villkor för vårdgivare i Hälsans Hus. Det är nödvändigt för primärvårdens framtid på Lidingö.

I ett följande inlägg tar vi upp den markanvisning som påbörjats.

För Lidingö Vänner
Anders Ulfvarson
Karl Alexanderson
Helena Bargholtz

Kommentarer

  1. De flesta parkeringsgarage genererar inkomster och bör göra så även här. Hur mycket P-intäkter behövs för att täcka kostnaderna för detta garage?

  2. Huvudfrågan är hur vi skapar en ekonomi som gör en stärkt primärvård och en välutrustad vårdcentral för 50.000 Lidingöbor möjlig och hur vårdgivare i Hälsans Hus skall ha råd att betala hyran. All besöksparkering till samtliga vårdcentraler på ön är tidsreglerad men avgiftsfri. Lidingö stad har inga p-avgifter enligt nuvarande och tidigare policy. Det är inte rätt att man i Hälsans Hus skall betala för detta över hyran.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *