Hälsans hus ger möjligheter i Högsätra

Debatt24 mars 2020 kl 05.383

Högsätra sjukhus ska rivas. Byggherrar ska tävla om att bygga bostäder och ett Hälsans hus på platsen. Lidingö Vänner undersöker hur planerna för Lidingö hänger ihop med utvecklingen av sjukvården i regionen.

Sjukvården i Region Stockholm, f.d. Landstinget, är sedan flera år under stark förändring. Konsekvenser är välbekanta med oklara vårdnivåer och nya akutmottagningar, som ska avlasta de stora sjukhusen. Vårdcentralerna har inte uppdrag att ta hand om patienter utanför kontorstid. I omställningen läggs fokus på primärvården, då man på politisk nivå beslutat att patienterna först skall tas omhand på lokal nivå. Med fri etableringsrätt för vårdgivare och Lagen om Vårdval, LOV har ett helt nytt vårdsystem skapats där största delen av vården ges av privata vårdgivare. Region Stockholm och Lidingö stad har tillsammans stort ansvar att skapa förutsättningarna för god vård och omsorg åt lidingöborna vare sig vården ges av privata eller offentliga vårdgivare. Rivningen av det gamla sjukhuset i Högsätra ger enastående möjligheter att planera för en ny anläggning för den framtida vårdstrukturen.

Lidingöborna är tillräckligt många för att motivera en mer utbyggd närservice än idag. Det kan åstadkommas i Högsätra med de goda förutsättningar som finns för Hälsans hus. Att samla flera kompetenser i samma hus har stort värde. Det är smidigt för patienterna men även för personal och vårdgivare.

I Högsätra finns byggbar tomtmark i bra läge i staden. Området har goda kommunikationer, Lidingö stad äger marken och har planmonopol - man bestämmer själv hur marken skall användas, vad innehållet skall vara och hur det skall bebyggas. När det gamla sjukhuset rivs uppstår ett gyllene tillfälle att låta bygga ett Hälsans Hus där lokaler upplåts (hyrs) av vårdgivare i privat eller landstingsägd verksamhet med plats för Lidingö stads sociala ansvarsområden och omsorgsverksamheter. Vi förväntar oss att Hälsans hus kommer uppfylla lidingöbornas högt ställda förväntningar.

I ett kommande inlägg ger vi vår version av Hälsans hus.

För Lidingö Vänner
Anders Ulfvarson
Karl Alexanderson
Helena Bargholtz

Kommentarer

  1. Jag tycker att Lidingö ska ha ett riktigt sjukhus!
    Stockholm och Lidingö växer med nya hus och Djurgårdsstaden byggs ut mer och mer sen kommer Loudden Frihamnen och Värtan att växa så det knakar. Så Lidingö borde bygga ett nytt fint sjukhus med akut mm.
    Mvh John Pedersen?

  2. När vi nu närmar oss ett beslut om Hälsans Hus i Högsätra har vi blivit varse att förslagen till hur detta skall utformas pressas fram på ett mycket olyckligt sätt.
    Efter att kommunens politiker legat på beslutet i många år skall de som tillfrågats nu komma med förslag på mindre än en månad (!). Mitt i coronatider och över Påsken. Det är inte seriöst av beslutsfattarna som nu visar sin okunnighet om de krav på samarbeten som krävs för att komma med förslag. Tror de på allvar att de kan få bra resultat med ett så pressat tidsschema? Vet de inte hur byggnadsprojekt planeras?
    Vi lidingöbor som i slutändan skall ta del av och betala för Hälsans Hus förväntar oss seriositet och inte kortsiktig maktfullkomlighet.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *