Hållbart företagande

Foto: Shutterstock
Näringsliv4 januari 2023 kl 04.06

På Lidingö stads hemsida finns hjälp och tips om hållbart företagande. Så här skriver staden: Ett hållbart företag är ett företag som arbetar med både lönsamhet, miljöhänsyn och sociala aspekter integrerat i hela verksamheten. Tillsammans kan vi jobba för bättre hållbarhet.

Stärk ditt företag – Bli energismart

Sparade pengar, ökad konkurrenskraft, nöjdare kunder och minskad klimatpåverkan – det är bara några av fördelarna med att energieffektivisera din verksamhet. Vi vill att det ska vara så lätt som möjligt för dig som har ett litet eller medelstort företag att använda företagets energi på ett smartare sätt. Därför erbjuder vi flera stöd som du kan ta del av.

Stärk ditt företag – använd energi smartare, Energimyndighetens webbplats

Framtidsgeneratorn – Rusta ditt företag för framtiden

Framtidsgeneratorn är samlingsnamnet på alla Almis erbjudanden som har extra fokus på hållbar utveckling. Almi är ett statligt bolag som erbjuder företagslån och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi utgår alltid från där du och ditt företag befinner er – oavsett om du har kommit långt i din resa eller om du står i början av den. Med Framtidsgeneratorn identifierar vi tillsammans ditt nästa steg.

Framtidsgeneratorn – Almis webbplats

Framtidsgeneratorn är en del av "Hållbara Intraprenörer", ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden, som ska bidra till strategisk kompetensförsörjning genom stöd till kompetenshöjande insatser inom hållbar utveckling för yrkesverksamma i små och medelstora företag.

Inspireras av Lidingö stads klimat- och miljöarbete

Vill du veta mer och inspireras av hur staden arbetar med klimat- och miljö? I vårt miljöprogram berättar vi mer!

Läs mer på Lidingö stads hemsida.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *