Hållbarhetsvandring på Lidingö

Joakim Lindmarker längst till vänster berättar för gruppen hur vandringen ska gå till.
Lidingö16 juni 2023 kl 04.321

Hur kan Lidingö bli ett mer hållbart lokalsamhälle? Denna fråga ville Miljöpartiet på Lidingö få svar på och därför bjöd man in några föreningar och Lidingö Nyheter till en hållbarhetsvandring i centrum i tisdags.

SLU driver ett forskningsprojekt som försöker ta reda på hur man kan förändra stadsmiljön så att man tar hänsyn till olika hållbarhetsaspekter. Forskningsprojektet provar samtidigt en metod som innebär att man på plats fysiskt deltar i grupp genom en hållbarhetsvandring, där man ställer sig frågor och kommer upp med förslag på hur man kan förändra stadsrummet.

Därför samarbetar man med konsultbolaget Urban Minds, som är specialister på samhällsplanering. Vandringen i tisdags leddes av Joakim Lindmarker, arkitekt och samhällsplanerare vid konsultbolaget Urban Minds, och Robert Österbergh, Avdelningen för miljökommunikation, SLU.

På Hållbarhetsvandringen möts samhällsplaneraren och de människor som bor på en plats i ett gemensamt samtal om hur platsen skulle kunna se ut eller förändras i en mer hållbar riktning - socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Man vandrar tillsammans till den plats man vill undersöka för att synliggöra olika perspektiv och  hinder och möjligheter för hållbarhet.

Två frågor är centrala:
1. Vilka val i vardagen uppmuntrar en plats till? 
2. Hur kan den förändras för att uppmuntra till mer hållbara vardagsval? 

Det blev en intressant timme, där deltagarna promenerade i smågrupper och diskuterade hur miljön uppfyller sina syften och vilka förändringar som man kan göra. Ganska snabbt började gruppen att komma med idéer och såg förändringsmöjligheter.

Platsen var Stockholmsvägen framför stadshuset och runt rondellen intill. Här ska både bilar, cyklister och gångtrafikanter samsas. Det är inte alltid lätt, det vet alla som gått, cyklat eller åkt bil där.

Em gemensam uppfattning var att separera fotgängare, cyklister och bilar från varann. Idag korsas deras vägar och det är inte tydligt var man ska cykla eller gå. Ett förslag att förbjuda biltrafiken kom upp, men snart insåg gruppen att det blir ett sätt att flytta problemet till en annan plats. Samhällsplanering är komplext och kräver mycket eftertanke.

Hållbarhetsvandringen är ett steg i Miljöpartiets och oppositionens plan på att bidra till konstruktiva idéer för den kommande översiktsplanen. Det blev ett konkret och tydligt exempel på hur man kan arbeta med att lyfta idéer och förslag från medborgarna.

Fler aktiviteter kommer att ske under sommaren och hösten.

Kommentarer

  1. Är det miljövänligt att riva en fullt fungerande 50-årig byggnad, Lidingö sjukhus, för att bygga radhus på marken? Det blir ju mer svårplacerat byggavfall och slöseri med naturens resurser.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *