Gustaf Améen – bildningsresenär och nationalromantisk arkitekt

Kultur7 oktober 2023 kl 04.05

Gustaf Améen (1864-1949) var en av de arkitekter som var med och formade det framväxande Lidingö när det förra seklet var ungt. 1907 hade ångslupstrafik öppnats från Ropsten till Lidingö och Norra Lidingöbanan tagits i drift. Det blev startskottet för en kraftig expansion; mellan 1900 och 1910 nästan 3-dubblades Lidingös folkmängd. Gustaf Améen ritade bland annat det som idag är Nyckelviksskolan och sin egen bostad Villa Tallbo på Friggavägen 2. Mest känd för stockholmarna är han kanske för den slottsliknande vattenreservoaren i Vanadislunden.  

Gustaf blev faderlös redan vid 7 års ålder. Han lyckades ändå utbilda sig på KTH och Konstakademien och blev runt 1891 det nyöppnade Skansens förste arkitekt, där han bland annat ritade Hazeliusporten. Han bistod även Isak Gustaf Clason när Nordiska museet skulle byggas.

I mitten av 1890-talet gjorde han en tre år lång bildningsresa i Europa. Varje vecka skrev han brev hem och berättade livfullt om nymodigheter som ännu inte nått Sverige, som elektriska spårvagnar, pariserhjul och rörlig film. Och mamma och systrar skrev till Gustaf och berättade ingående om det borgerliga livet i huvudstaden. Denna dubbelriktade brevsamling med 600 sidor brev kom fram i samband med ett arvskifte 2009 efter att i över 110 år legat och samlat damm på olika vindar. Även skissböcker från resan har hittats liksom Gustafs akvareller och tuschteckningar från platser som han besökt. En del fotografier finns också bevarande. Allt detta har nyligen resulterat i en rikt illustrerad bok, där man verkligen kommer dessa 1800-talsmänniskor nära inpå livet.

Under resan möter Gustaf Améen många av den tidens kulturpersonligheter, bland andra Anders Zorn som är ute på sin Grand Tour. När de träffas i Bologna blir Zorn så glad av att träffa en landsman att han överdådigt bjuder Gustaf på en flott middag och på kvällen skickar honom hem i droska. Gustaf skriver om Zorn att ”han inhöstar betydligt med slantar i bakfickorna, så om också några skulle trilla bredvid betyder det föga”.

Segling intresserade Gustaf och på 1930-talet blev han redaktör för Svenska Kryssarklubbens årsskrift. Han ritade även deras symbol. Gustaf hade ritat koret i Lidingö kyrka när den byggdes om 1913. På äldre dar satt han i kyrkorådet och var även verksam som kyrkvärd.

På sin ålders höst reste han runt i Sverige och tog avsked av de hus han ritat. Vid 85 års ålder gick han bort och ligger begravd på Lidingö kyrkogård.  

Den nyligen utkomna boken heter Gustaf Améen – bildningsresenär och nationalromantisk arkitekt. Författare: Mats Améen med Ia Améen och Karin Améen. Balkong Förlag, 2023.

Mats Améen
(barnbarns barn till Gustaf Améen)

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *