Guldhjärtat till Lidingödoktorn

Verksamhetschefen på Lidingödoktorn David Lefvert.
Näringsliv25 september 2023 kl 03.292

Vårdcentralen Lidingödoktorn tilldelats Praktikertjänsts utmärkelse Guldhjärtat i kategorin innovation för sitt arbete med den digitala vårdtjänsten Mitt PTJ. Guldhjärtat är Praktikertjänsts eget pris och syftar till att skapa engagemang och lyfta fram förebilder och initiativ i tandvården och hälso- och sjukvården. Pristagarna ska på olika sätt bidragit till att utveckla, förändra och förbättra den svenska vården.

Motiveringen till att just Lidingödoktorn vann:

När Lidingödoktorn öppnade den digitala tjänsten Mitt PTJ under 2019 började patienterna genast hitta dit och ärendevolymerna ökade stadigt. Utvärderingen visade dessutom starka omdömen. Men antalet ärenden växte lavinartat och blev övermäktigt. Lösningen blev att förändra arbetssätten i grunden.

Hela verksamheten engagerades för att hitta nya, hållbara digifysiska arbetssätt. Målet var hög kontinuitet, ett patientsäkert arbetssätt och en vässad arbetsmiljö.

Förändringarna som genomfördes har skapat bättre arbetsmiljö, mer teamarbete, ökad kontinuitet och de fysiska besöken erbjuds i större utsträckning patienter med störst vårdbehov. Patientutvärderingen visar dessutom att patienterna är än mer nöjda nu, efter att det nya arbetssättet införts.

Lidingödoktorn accepterade ett problem och löste det tillsammans genom att se det utifrån flera perspektiv. Ett gemensamt synsätt har skapat förutsättningar att tänka större och att söka lösningar som ger de resultat man vill ha, trots att det krävt arbete och ansträngning i en redan tuff arbetssituation.

Kommentarer

    1. HJÄRTE GRATTIS KRAMAR TILL ER ALLA PÅ LÖ dr
      Ni är fantastiska å så lyhörda mm.. 🥳👏🏻👏🏻🫶🏼🙏🙏

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *