Göran Espelund, ambassadör för Kvinnojouren Kerstin: ”Mer pengar på att motverka våld i nära relationer”

Lidingö13 juni 2019 kl 07.01

Vi är vana att se Lidingöbon Göran Espelund i ledande roller inom kapitalförvaltning, senaste åren som styrelseordförande i Lannebo (www.lannebo.se). Nu ser vi även Göran i rollen som ambassadör för Kvinnojouren Kerstin Lidingö.

De senaste månaderna har våld i nära relationer blivit ett aktivt diskussionsämne. Ingen på Lidingö har nog missat Kvinnojouren Kerstin Lidingös massiva kampanj #ordräddarliv där sju lokala Lidingöprofiler har spridit budskap över ön om att våga agera när någon utsätts för våld.

– Det är helt otroligt hur kampanjen skapar medvetenhet. Våld i nära relationer har blivit en mäktigt stor fråga i det allmänna samtalet. Att 31 procent av kvinnorna på Lidingö varit utsatta för våld i en nära relation kom som en chock för mig. Det var ett bryskt uppvaknande. Jag hade inte förväntat mig att Lidingö ligger över rikssnittet, säger Göran.

Göran har tidigare suttit i Minds advisory board, en förening med uppgift att främja psykisk hälsa:

– När man börjar sätta sig in i frågorna, först då ser man omfattningen av problemet. Vi har en nollvision i trafiken, som kostar samhället miljarder. Vi borde kunna lägga mer offentliga pengar även på psykisk ohälsa och att motverka våld i nära relationer. Psykisk ohälsa skördar fler offer än trafiken.

Mäns våld i nära relationer är starkt kopplat till psykisk ohälsa och begränsat livsrum för de kvinnor och barn som utsätts. Det innebär dessutom stora ekonomiska kostnader för samhället, individen och framtida generationer. I en uppskattning bedömer Europeiska jämställdhetsinstitutet, EIGE att mäns våld mot kvinnor kostar Sverige ungefär 43 miljarder kronor om året på samhällsnivå.

Göran berättar om en kväll när han hade hämtat sin dotter efter en fest. När de var på väg hemåt i bilen såg han en man knuffa ner en kvinna i en slänt. För Göran var det en självklarhet att stanna bilen och ifrågasätta vad som händer och erbjuda kvinnan skjuts därifrån. Han upplevde samtidigt en frustration att inte kunna hjälpa till mer.

– Alla har vi ett stort ansvar att ställa upp när vi ser någon utsättas för våld. Det handlar inte om ett manligt eller kvinnligt perspektiv, utan om medmänsklighet. Det är inget varken kvinnor eller barn ska behöva uppleva. Framför allt i ett land som Sverige. Vi har ju ändå kommit väldigt långt med tanke på jämställdhet. Vi borde vara bättre än så, som land.

Göran berättar att det finns en nidbild av branschen driven av Wall Street filmer, som ofta speglar en grabbig attityd. Med sina 30 år i sektorn upplever Göran att det är en jämställd miljö, där man behandlar varandra med respekt. Däremot upplever Göran en svårighet att rekrytera kvinnliga medarbetare och ser att finansbranschen behöver fortsätt arbeta proaktivt med frågorna för att locka fler kvinnor till branschen. Idag går ungefär lika många tjejer och killar ekonomlinjen, men finansbranschen lockar inte tillräckligt många kvinnliga sökare.

– Branschen behöver jobba ännu mer med att attrahera hela rekryteringsbasen, både män och kvinnor. Det finns en bild av att det kan finnas en tråkig attityd mot kvinnor. Det är en bild jag inte känner igen i min egen verksamhet.

Ingegerd Smedensjö, volontär på Kvinnojouren Kerstin och projektledaren för kampanjen, avslutar med att tillägga:

– Mäns våld mot kvinnor förekommer i hela samhället oavsett socialgrupp, ålder, bostadsområde, bransch, utbildning eller kulturell bakgrund. Vår kampanj #ordräddarliv vill synliggöra våldet och uppmana att agera när vi misstänker att någon utsätts för våld. Jag hoppas att fler gör som Göran den där kvällen när han stannade bilen och avbröt en misshandel. Känns situationen hotfull kan du ringa polisen och låta dem hantera situationen. Men blunda aldrig, då bidrar du till att våldet kan fortsätta. Vi behöver våga agera när människor runt oss utsätts för våld.

Kvinnojouren Kerstin Lidingö är en ideell organisation som dagligen arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. De stöttar kvinnor som utsatts för våld och oroliga anhöriga. Dit kan du alltid vända dig om du har frågor eller behöver prata med någon. På kvinnojouren kan du vara anonym och inga journaler förs på samtalen. Kvinnojouren Kerstin arbetar även med ett förebyggande arbete.

Ingegerd Smedensjö

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *