Golfen vill utöka inom strandskyddat område

Bilden visar totalytan som kommer att behöva tas i anspråk. Bilden visar även nuvarande arrendeområde för EGAB.
Stad & Politik8 april 2020 kl 06.081

Ekholmsnäs golf AB (EGAB) vill utöka sin golfverksamhet. Men det område som klubben vill utöka med, ligger helt och hållet inom strandskyddat område. Marken ägs av staden och skulle arrenderas av klubben. Det innebär att staden måste ansöka om strandskyddsdispens innan klubben kan få utökat arrende.

Det område som EGAB nu vill utöka sitt arrende med ligger inte inom detaljplanerat område och det råder strandskyddsdispens inom hela det aktuella området. Strandskyddet omfattar både vatten och 100 meter upp från strandkanten. För att klubben ska kunna utöka sin verksamhet, krävs att staden får dispens från strandskyddet. Det är alltså helt avgörande för EGAB:s utökade verksamhet att staden får en sådan.

För att få dispens från strandskydd krävs att det finns minst ett så kallat ”särskilt skäl”. I detta fallet anser kommunstyrelsen att man ska åberopa miljöbalken 7 kap. 18 c par. p 4 som säger  strandskyddsdispens” behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området”.

I sin ansökan till staden skriver EGAB bland annat att golfklubben tillsammans med representanter från Ekholmsnäs skidanläggning (ESAB) de senaste åren arbetat för att frigöra ytor för bland annat parkering och en driving range.

EGAB har också, tillsammans med Lidingö slalomklubb och Lidingö freeskiers, arbetat med att förbättra skidanläggningen. De båda skidklubbarna har ansökt hos EGAB att få nyttja delar av mark som ligger inom golfklubbens område och på så sätt frigöra ytor till förmån för skidåkningen. Den mark som berörs är nuvarande hål 8 och 9. EGAB har ställt sig positiv till förfrågan men anser att då behöver klubben bygga två nya hål i stället, för att kunna uppfylla Svenska Golfförbundets regler. Så ny plats för för hål nr 8 och 9 är tänkt att bli på det område man vill expandera.

Kommunstyrelsen väntas vid sitt sammanträde den 14 april besluta att ansöka om strandskyddsdispens för att möjliggöra för EGAB att utöka sin golfbana i närheten av Kyrkvikens strand.

Kommentarer

 1. Mitt gamla lidingöhjärta brister av denna läsning. Kan vi inte bara låta den fina lummiga naturen längs Kyrkviken, där den är som vackrast, få vara ifred?
  Jag tillhör dem som tycker att naturreservatet måste utökas och omfatta betydligt större del av ön. Vissa delar av ön är särskilt värdefulla – detta stråk längs med vattnet är strategiskt viktigt för båda flora och fauna, i och ovanför vattnet.
  Golfbanor utgör inte gott exempel på naturvård – de som är driver golfbanan brukar vara bra på att svara vänligt och korrekt (det är bra), men detta drivs av kommersiella egna intressen. Sådana är givetvis bra, men det måste finnas gränser, och om det exploateras ut i Kyrkviken, så har det gått över en etisk gräns.
  Det är givetvis olika intressen som ställs mot varandra. Jag kan tycka att två fina golfanläggningar räcker på vår ö. Det också de som vandrar, ror, simmar, seglar, fotar, cyklar, älskar orörd natur, fågelskådar, etc etc. Tätortsnära orörd natur har ett enormt högt egenvärde, och för vår hälsa, visar all forskning.
  Balanserar vi in alla dessa intressen och kommer till en moderat och sansad slutsats, så låter vi Kyrkviken vara ifred, och därmed basta.
  Nu vill jag inte höra med om Golffeber, det räcker med COVID19, det är illa nog.
  Glad påsk alla naturvänner.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *